Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 16

Strona 16 z 89

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/161

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0407013 FI0408001 FI0408005 FI0408009 FI0408010 FI0408011 FI0409001 FI0409003 FI0410001 FI0410002 FI0411005 FI0411006 FI0411008 FI0411009 FI0411012 FI0412001 FI0413003 FI0413004 FI0413005 FI0414005 FI0414006 FI0414008 FI0414009 FI0414010

Perä-Aholan niityt Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet Suurisuo-Rajajärvi Vuorisaari Klaavun rantaniitty Nummenjoen suu Savonsuon tervalepikot Vahtermäen kallionaluslehto Keltin ja Ahkojan rantalehdot Tammirannan vanha ampumarata Joussuo Luhtalammensuo Ruunakorpi Sudensalmen metsä Vanha-Mielon metsä Suuvuori Mustaksensuo Hietamiehen metsä Someron lähteikkö ja suo Suurisuo Tingankoskenmäki Leukaniemi-Tyllinjärvi Vuorisenvuori Mustalammen metsä * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 95 628 13 27 1 28 30 15 32 2 230 42 29 26 14 9 82 171 6 103 31 304 70 39

E 28 41 E 27 7 E 26 55 E 27 4 E 27 0 E 27 0 E 26 41 E 26 42 E 26 35 E 26 36 E 28 23 E 28 4 E 28 34 E 28 15 E 28 16 E 27 44 E 27 47 E 27 19 E 27 24 E 27 35 E 27 39 E 27 47 E 27 48 E 27 28

N 61 6 N 60 17 N 60 34 N 60 24 N 60 32 N 60 33 N 60 53 N 60 53 N 60 51 N 60 51 N 60 55 N 61 3 N 60 58 N 61 6 N 61 2 N 61 0 N 60 49 N 60 56 N 60 55 N 60 45 N 60 44 N 60 39 N 60 42 N 60 47

L 12/162

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0414012 FI0414013 FI0415002 FI0415004 FI0415006 FI0415007 FI0416001 FI0416003 FI0416010 FI0417002 FI0417006 FI0417008 FI0417009 FI0418006 FI0418007 FI0419003 FI0419004 FI0419005 FI0420001 FI0420004 FI0420005 FI0422001 FI0422003 FI0422004

Riitahuusinpelto Virojoki Ristimäki Korpisaaren metsä Suurmäki Siikalahti Valkmusa Koukkusaari Kokkovuori Lautakangas Yhteismetsän puisto Revonrannan laidun Äpätinkangas Haukkavuori Myllyjoki Naattikumpu Kirjavalan laitumet Kanavalampi Kuolimo Vuohilammen metsä Järvitaipale Ilkonselkä Kuivaniemi Lilmanmäki * * * * * * * * * * * * * * * *

3 0,6 8 15 12 465 1 710 180 121 21 9 4 100 119 1 14 5 21 8 098 40 365 7 417 43 32

E 27 39 E 27 30 E 29 28 E 29 27 E 29 41 E 29 33 E 26 44 E 26 43 E 26 48 E 29 19 E 29 17 E 29 21 E 29 10 E 29 13 E 28 34 E 29 44 E 29 39 E 29 47 E 27 31 E 27 21 E 27 13 E 28 19 E 27 58 E 27 50

N 60 42 N 60 44 N 61 31 N 61 39 N 61 34 N 61 33 N 60 33 N 60 25 N 60 27 N 61 23 N 61 23 N 61 27 N 61 24 N 61 29 N 61 25 N 61 39 N 61 39 N 61 39 N 61 16 N 61 7 N 61 6 N 61 16 N 61 6 N 61 11

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/163

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0422005 FI0423001 FI0423003 FI0423006 FI0424001 FI0424002 FI0424003 FI0424005 FI0424006 FI0424008 FI0424010 FI0424011 FI0424012 FI0424013 FI0425003 FI0425005 FI0425006 FI0425007 FI0425009 FI0426003 FI0426004 FI0426005 FI0427001 FI0427002

Kyläniemi Syrjiensärkkä Niukkala Suurtuvan niitty Repovesi Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankangas Hirvenpäänsuo Somuranmäki Vuohiniemen metsä Hevosoja-Kääpälän letto Kartanonniemen metsä Lappalanjärven lahdet ja Kytölänlampi Matinlampi Röykynmäki Rajasuo Pappilansaari-Lupinlahti Suviranta Sikovuori Korkiavuori Saunasuon metsä Vilkkilä Hinkkajärvi Järvenpäänsuo-Hangassaari Kaaliaiskorvenvuori * * * * * * * * * * * * * * * * * *

460 129 38 1 4 081 760 137 14 9 2 7 82 0,5 8,5 278 400 54 72 35 13 22 3,8 158 48

E 28 17 E 29 54 E 29 50 E 29 52 E 26 53 E 26 46 E 26 54 E 26 50 E 27 3 E 26 57 E 26 46 E 26 44 E 26 46 E 26 49 E 27 21 E 27 14 E 27 11 E 27 7 E 27 9 E 27 31 E 27 42 E 27 31 E 27 52 E 27 52

N 61 18 N 61 44 N 61 44 N 61 44 N 61 11 N 61 4 N 61 7 N 60 57 N 60 59 N 61 5 N 60 56 N 60 55 N 61 13 N 60 56 N 60 35 N 60 32 N 60 32 N 60 38 N 60 41 N 60 36 N 60 31 N 69 30 N 60 48 N 60 42

L 12/164

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.