Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 18

Strona 18 z 89

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/167

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0500113 FI0500114 FI0500115 FI0500116 FI0500128 FI0500129 FI0500130 FI0500131 FI0500133 FI0500135 FI0500137 FI0500138 FI0500140 FI0500143 FI0500144 FI0500145 FI0500149 FI0500154 FI0500155 FI0500156 FI0500158 FI0500161 FI0500162 FI0500163

Koiravuoren metsät Kihtelysniemi Laukoniemi Hirvijärvenkallio — Vastamäki Juustinmäki Lahnaniemen, Solistonsuon ja Alatalon metsät Anettu Tornioniemi Anttilan tila Paason niityt Petäisen metsä Rautvuori Lautalammen metsä Lamminpohja Hertunjärven metsät Pohjoislampi Kolmikanta Puruveden valkoselkätikkametsät Lehmilammen lehdot Vänkkäänsuo Pohjolan laidun Rastikenkut Leppäkosken metsät Vitsajärvien vanha metsä

* * * * * * * * * * * * * * *

40 26 33 74 32 38 26 47 42 1 22 11 29 86 13 23

E 27 32 E 26 37 E 26 44 E 25 41 E 25 51 E 26 37 E 26 25 E 28 11 E 27 35 E 26 15 E 26 52 E 26 4 E 29 7 E 27 51 E 27 35 E 27 0 E 27 11 E 29 17 E 28 38 E 26 52 E 27 28 E 29 2 E 25 53 E 26 2

N 61 47 N 61 19 N 61 27 N 61 21 N 61 42 N 61 29 N 61 24 N 62 6 N 61 38 N 61 21 N 61 56 N 61 15 N 61 52 N 62 9 N 61 28 N 61 42 N 61 12 N 61 58 N 61 57 N 61 47 N 61 35 N 62 11 N 61 38 N 61 19

* * * * * * * *

42 42 10 115 6 22 5 16

L 12/168

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0500164 FI0500165 FI0500166 FI0500169 FI0500170 FI0500171 FI0500172 FI0500175 FI0500176 FI0500201 FI0500202 FI0500203 FI0500204 FI0500205 FI0500206 FI0500211 FI0500220 FI0500221 FI0500222 FI0500230 FI0500231 FI0500236 FI0600001 FI0600002

Sahinsuo Isosuo — Kivenholma Kakrialansuo Vilkonsuo Kinnula Hevonniemi Vaahersalonlampi Ahvenjärven haka Kyyvesi (SCI) Taloahon metsä Rossinlammen metsä Viljakkalan metsät Rutkanlahden metsät Sammakkolammen metsä Puolihongansuon metsä Patterinmäki Kukkosenkorpi Ritasuo — Onttoinvuorensuo Mesiänlammen letot Sulkavanniemen laidun ja niitty Haapalahden niitty Haapalahden ranta Puijo Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori

* * * * * * *

166 226 140 79 1 6 510 149 5

E 26 33 E 26 24 E 26 53 E 29 26 E 29 6 E 28 44 E 28 28 E 26 26 E 27 5 E 27 8 E 27 6 E 26 50 E 28 17 E 26 46 E 28 8 E 28 55 E 28 16 E 27 20 E 26 20 E 29 3 E 28 5 E 28 5 E 27 39 E 27 37

N 61 35 N 61 37 N 61 51 N 61 57 N 61 51 N 61 56 N 62 2 N 61 32 N 61 58 N 61 54 N 61 17 N 61 50 N 61 44 N 61 23 N 62 16 N 61 36 N 61 44 N 61 37 N 62 6 N 61 58 N 62 5 N 62 5 N 62 54 N 62 48

* * * * * * * * * *

7 144 12 11 86 35 21 22 27 5 15 1

* *

3 0,4 3,4

* *

171 315

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/169

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI0600003 FI0600004 FI0600005 FI0600006 FI0600007 FI0600008 FI0600009 FI0600010 FI0600011 FI0600012 FI0600013 FI0600014 FI0600015 FI0600016 FI0600018 FI0600019 FI0600020 FI0600021 FI0600022 FI0600023 FI0600024 FI0600025 FI0600026 FI0600027

Paas- ja Puruveden suot ja metsät Suuri-Majoisen metsä Hirvijärven lehto Hiidenjärven lehto Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari Jynkänjärven ja Putousnotkon lehdot Juurikkaselän metsä Vaikkojoki, Vaikon vanhat metsät ja Aitalamminsuo Iso Siimarinmäki Ylä-Keyrityn metsät ja Keyritynjoki Laakajärven metsät ja suot sekä Suurisuo Vahtisuo ja lähistön vanhat metsät Keurunmäki-Haavikkolehto Kurkivuori-Rimminluhta-Sikosalmi Saarisuo-Kurkisuo Mammonhauta-Rotimojoki Pumpulikirkko Niinivaaran serpentiniittialueet Rahkasuo Pangansuo Valkeiskylän ja Ventojoen metsät Hetteinen ja Liimattalanharju Matalasuo-Hyvärilänsuo Autiosuo ja Uuranholi

* *

117 23 5 9

E 27 19 E 28 0 E 26 41 E 28 15 E 27 44 E 26 41 E 27 45 E 28 50 E 26 32 E 28 30 E 27 44 E 27 34 E 26 55 E 27 1 E 26 38 E 26 51 E 28 29 E 28 49 E 27 15 E 26 54 E 26 47 E 26 43 E 28 31 E 27 59

N 62 29 N 62 55 N 63 23 N 62 51 N 62 57 N 63 31 N 62 37 N 63 5 N 62 32 N 63 31 N 63 52 N 63 51 N 62 31 N 62 34 N 63 56 N 63 55 N 63 37 N 63 0 N 62 53 N 63 9 N 63 24 N 62 40 N 63 27 N 63 43

*

23 11

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

56 258 49 355 268 440 625 91 695 40 1 686 89 10 97 78 42 810 324

L 12/170

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.