Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 29

Strona 29 z 89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI1200605 FI1200607 FI1200608 FI1200609 FI1200621 FI1200622 FI1200623 FI1200624 FI1200625 FI1200700 FI1200701 FI1200702 FI1200703 FI1200704 FI1200706 FI1200707 FI1200708 FI1200710 FI1200711 FI1200712 FI1200713 FI1200714 FI1200715 FI1200716

Solansuo Rommakkovaara Räätäkangas Kortesuo Korsunrinne Heiskasenpuro Hiidenvaara – Löytösensuo Viltovaara Hiidenportin alueet Karhuhetteensuo Porrassuo Vasonniemi ja Pahalammenpuro Rytyskalliot Lokkisuo-Teerisuo Louhensuo Levävaara Lohivaaran – Matarasuon alue Isosuo ja Iso Kukkosuo Portinvaaran alue Säynäjäsuon – Matalasuon alue Mesiönvaara Huuhkajanlehto Housuvaara Ulkuvaara – Ulkupuro

* * * * * * * * * *

654 159 667 332 51 116 554 258 5 166 6 38

E 28 37 E 28 28 E 28 43 E 28 48 E 28 10 E 28 46 E 28 15 E 28 15 E 29 3 E 28 12 E 29 13 E 29 5 E 29 16 E 29 5 E 28 14 E 29 24 E 28 15 E 28 23 E 29 16 E 29 3 E 29 27 E 28 53 E 29 35 E 29 19

N 64 18 N 63 54 N 64 1 N 64 14 N 63 54 N 63 52 N 63 48 N 63 51 N 63 52 N 65 12 N 65 9 N 65 7 N 65 17 N 64 41 N 65 1 N 65 17 N 65 13 N 64 52 N 65 15 N 64 48 N 64 54 N 65 10 N 65 17 N 65 13

* * * * * * * * * * * * *

8 14 113 599 464 669 335 125 1 094 507 392 797 263

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/201

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI1200717 FI1200718 FI1200719 FI1200720 FI1200721 FI1200722 FI1200723 FI1200724 FI1200725 FI1200726 FI1200727 FI1200728 FI1200729 FI1200730 FI1200731 FI1200732 FI1200733 FI1200734 FI1200735 FI1200736 FI1200737 FI1200738 FI1200739 FI1200740

Huurunvaara – Iso Niittylampi Tormuan Pohjavaara – Riitasuo Martinselkonen Jylkkyvaara ja Jylkynsuo Sydänmaanaro Risti-Luoma Ilosenkangas – Kylmäsuo Rimpisuo Kala-Peuro Itäjärvi Porttiloma Jyrkkävaara Hiienvaara Viisiriihinen Mäkilamminvaara Näljängän Pohjanvaara Iso Vaskenvaara Roimanvaara ja Paljakkavaaran suo Riuskanselkonen Mäntypuro Karsikkovaara – Losolehto Julma Hinkusuo Öllörinsärkkä

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

517 1 700 6 194 583 2 986 395 796 253 191 258 209 480 375 318 328 359 316 186 4 226 203 1 128 222 1 461 508

E 29 2 E 29 26 E 29 47 E 28 35 E 29 17 E 29 12 E 28 25 E 29 23 E 29 22 E 28 44 E 28 10 E 28 31 E 28 27 E 29 40 E 28 36 E 28 46 E 29 42 E 28 5 E 28 48 E 29 29 E 29 36 E 29 2 E 29 12 E 29 50

N 65 11 N 65 22 N 65 11 N 65 7 N 64 58 N 65 16 N 65 7 N 65 2 N 65 20 N 64 57 N 65 7 N 65 8 N 64 57 N 64 49 N 65 11 N 65 9 N 65 5 N 65 13 N 65 16 N 65 2 N 64 51 N 65 5 N 65 20 N 65 6

L 12/202

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

FI1200741 FI1200742 FI1200743 FI1200744 FI1200763 FI1200764 FI1200800 FI1200802 FI1200804 FI1200805 FI1200901 FI1200902 FI1200921 FI1200922 FI1200923 FI1201001 FI1201002 FI1201003 FI1201005 FI1201006 FI1201007 FI1201009 FI1201010 FI1201011

Vieremänsuon alue Murhisalo Hossa Pahamaailma Isonpäänlampi Jumalissärkän – Hoikansärkän alue Rumala – Kuvaja – Oudonrimmet Likainen ja Likaisen Penikka Siirasojan lehto Sarvisuo – Jerusaleminsuo Talaskankaan alue Pöntönsuo Otanneva Karppisensuo – Salinsuo – Joutensuo Rimpineva – Matilanneva Käärmelammen letto Jämäsvaaran alue Näätävaara Kaahla-aho Kapustajoen lähteikkö Kotuskasuo Losonvaara Talvivaara Latvakangas

* * * *

2 952 6 548 10 162 2 072 6

E 29 40 E 30 0 E 29 20 E 29 39 E 29 56 E 29 19 E 26 40 E 26 40 E 26 35 E 27 6 E 27 6 E 26 48 E 27 4 E 27 23 E 26 47 E 29 1 E 29 27 E 29 44 E 27 28 E 27 45 E 28 38 E 27 54 E 28 9 E 26 57

N 65 22 N 64 41 N 65 28 N 65 27 N 64 37 N 64 43 N 64 19 N 64 30 N 64 34 N 64 46 N 63 59 N 64 8 N 64 6 N 64 9 N 64 14 N 64 38 N 63 58 N 63 44 N 65 1 N 64 52 N 63 52 N 64 4 N 63 55 N 64 37

* *

529 4 849 16

* * * * * * * * * * * * * * * *

24 3 634 4 915 293 57 686 599 6 3 257 299,9 135 1 335,7 370,8 284 44

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.