Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 38

Strona 38 z 89

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/227

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0505200 LV0505400 LV0505500 LV0505600 LV0505700 LV0505800 LV0505900 LV0506000 LV0506100 LV0506200 LV0506300 LV0506400 LV0506500 LV0506600 LV0507000 LV0507100 LV0507200 LV0507300 LV0507400 LV0507600 LV0507700 LV0507800 LV0508000 LV0508100

Lāču purvs Aizdumbles purvs Supes purvs Nomavas purvs Klaucānu un Priekulānu ezers Spuļģu purvs Kaušņu purvs Saltais purvs Tīreļu purvs Slapjo salu purvs Švēriņu purvs Gargrodes purvs Rožu purvs Melnais purvs Čertoka ezers (Valnezers) Ventas ieleja Ventas un Šķerveļa ieleja Gaviezes āmuļi Brienamais purvs Medze Nīcas īvju audze Liepājas ezers Rucavas īvju audze Ziemupe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

206 392 712 1 282 200 307 221 102 1 203 1 052 643 655 991 151 55 2 513 1 381 107 585 95 108 4 544 206 2 458

E 23 58 E 25 34 E 25 39 E 25 43 E 25 46 E 25 50 E 25 55 E 25 59 E 25 58 E 25 42 E 25 36 E 25 43 E 25 39 E 25 41 E 27 7 E 21 57 E 21 59 E 21 19 E 21 20 E 21 7 E 21 11 E 21 3 E 21 8 E 21 5

N 56 41 N 56 9 N 56 16 N 56 18 N 56 21 N 56 21 N 56 21 N 56 21 N 56 14 N 56 21 N 56 23 N 56 27 N 56 28 N 56 23 N 56 5 N 57 1 N 56 34 N 56 30 N 56 25 N 56 37 N 56 17 N 56 27 N 56 14 N 56 48

L 12/228

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0508300 LV0508400 LV0508500 LV0508600 LV0508700 LV0509100 LV0509300 LV0509500 LV0509600 LV0509700 LV0509800 LV0510000 LV0510200 LV0510300 LV0510400 LV0510600 LV0510700 LV0510800 LV0510900 LV0511000 LV0511100 LV0511300 LV0511500 LV0511600

Dunika Purgaiļu purvs Dūņezers Vidzemes akmeņainā jūrmala Dziļezers un Riebezers Randu plavas Limšānu purvs Dzērves purvs Pirtsmeža purvs Lielpurvs Niedrāju-Pilkas purvs Maizezers Istras ezers Klešniku purvs Gulbju un Platpirovas purvs Pildas ezers Grebļukalns Gulbinkas purvs Zvirgzdenes ezera salas Nesaules kalns Barkavas ozolu audze Jumurdas ezers Seldžu ozolu audze Lielsalas purvs

* *

1 802 340 163

E 21 23 E 24 47 E 24 42 E 24 22 E 24 34 E 24 20 E 24 47 E 24 52 E 24 49 E 24 39 E 24 37 E 24 45 E 27 58 E 28 0 E 28 4 E 27 46 E 28 7 E 27 39 E 27 41 E 26 11 E 26 38 E 25 45 E 26 50 E 26 34

N 56 15 N 57 27 N 57 32 N 57 32 N 57 29 N 57 49 N 57 53 N 57 51 N 57 55 N 57 49 N 57 44 N 57 31 N 56 14 N 56 37 N 56 34 N 56 28 N 56 11 N 56 34 N 56 33 N 56 57 N 56 42 N 56 56 N 56 53 N 56 43

* * * * * * * * * * * * *

3 371 353 280 447 488 571 1 047 1 041 65 316 1987 1 724 611 237

*

114 4,5

*

66 71

*

364 17

*

204

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/229

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0512100 LV0512200 LV0512300 LV0512400 LV0512500 LV0512700 LV0512800 LV0513000 LV0513100 LV0513400 LV0513600 LV0513700 LV0513800 LV0513900 LV0514100 LV0514200 LV0514500 LV0514800 LV0515100 LV0515300 LV0515800 LV0515900 LV0516000 LV0516200

Rušonu ezera salas Lielais Pelečāres purvs Ašenieku purvs Tīrumnieku purvs Salas purvs Gaiļukalns Mežmuižas avoti Lielā Baltezera salas Babītes ezers Lielie Kangari Cieceres ezera sala Dulbju acs purvs Daiķu īvju audze Kadiķu nora Dižkalni un Kaļķupes ieleja Raķupes ieleja Zemgaļu purvs Plieņciema kāpa Riesta-Džūkstenes purvs Kārķu purvs Bednes purvs Vadaiņu purvs Oleru purvs Vīķvēnu purvs

* * * * *

48 5 331 1 577 267 3 862 2

E 27 1 E 26 33 E 26 29 E 26 57 E 27 2 E 27 34 E 24 47 E 24 17 E 23 43 E 24 44 E 22 34 E 22 42 E 22 27 E 22 20 E 22 29 E 22 12 E 22 40 E 23 15 E 23 10 E 25 41 E 26 11 E 26 7 E 25 22 E 25 8

N 56 11 N 56 29 N 56 15 N 56 43 N 56 47 N 56 33 N 57 6 N 57 2 N 56 55 N 56 55 N 56 39 N 56 47 N 57 34 N 57 37 N 57 33 N 57 25 N 57 24 N 57 5 N 56 44 N 57 49 N 57 36 N 57 34 N 57 48 N 57 30

* *

27 20 2 988

* * * * * * * *

1 972 16 8 11 4 1 122 2 204 462 52

* *

347 303 30

* * *

238 105 77

L 12/230

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.