Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 39

Strona 39 z 89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0517000 LV0517100 LV0517200 LV0517300 LV0517400 LV0517500 LV0518300 LV0518400 LV0518500 LV0518600 LV0518700 LV0518900 LV0519000 LV0519100 LV0519300 LV0519500 LV0519600 LV0519700 LV0519800 LV0520000 LV0520200 LV0520300 LV0520500 LV0520900

Klāņu purvs Pluču tīrelis Sārnates purvs Nagļu un Ansiņu purvs Tīšezers Piešdanga Vecdaugava Lagažu–Šņitkas purvs Lielais un Pemmes purvs Lielais Mārku purvs Laugas purvs Stiklu purvi Aklais purvs Kreiču purvs Īdeņas un Kvāpānu dīķi Bērzpils purvs Pededzes lejtece Lubānas ieplakas Cenas tīrelis Ābeļi Gudenieki Užava Mazie Kangari Tosmare

* * * * * * * * * * * * * *

1 615 740 1 423 284 39 10 233 3 386 2 625 929 755 6 636 2 003 2 273 1 116

E 21 46 E 22 4 E 21 27 E 21 56 E 21 53 E 21 47 E 24 5 E 26 59 E 24 48 E 26 41 E 24 42 E 22 15 E 25 7 E 27 52 E 26 57 E 27 0 E 26 52 E 26 44 E 23 50 E 25 58 E 21 34 E 21 24 E 24 45 E 21 3

N 57 27 N 57 7 N 57 6 N 57 6 N 57 8 N 57 5 N 57 3 N 56 57 N 57 23 N 57 2 N 57 16 N 57 19 N 56 30 N 56 41 N 56 46 N 56 52 N 56 59 N 56 43 N 56 51 N 56 24 N 56 53 N 57 12 N 57 2 N 56 34

* * * * * * * * *

3 319 4 663 2 520 2 133 3 275 106 3 012 348 972

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/231

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0521100 LV0521300 LV0521500 LV0521800 LV0522000 LV0522100 LV0522300 LV0522600 LV0522900 LV0523000 LV0523100 LV0523200 LV0523300 LV0523400 LV0524100 LV0524500 LV0524600 LV0524800 LV0524900 LV0525000 LV0525100 LV0525200 LV0525300 LV0525400

Ojatu ezers Diļļu pļavas Ovīši Ķirbas purvs Mērnieku dumbrāji Katlešu meži Ungurpils meži Aizkraukles purvi un meži Dvietes dumbrāji Līvbērzes liekna Lielupes palienes pļavas Ukru gārša Dzelves-Kroņa purvs Ances purvi un meži Mežole Ruņupes ieleja Jaunciems Vesetas palienes purvs Pilskalnes Siguldiņa Maņģenes meži Blažģa ezers Linezers Vērenes purvi Gaiņu purvs

* * * * * * * * * *

121 179 5 078 1 095 61 151 55 1 532 125 144 352

E 27 22 E 21 35 E 21 51 E 21 9 E 24 27 E 27 37 E 24 47 E 25 14 E 26 18 E 23 30 E 23 48 E 23 11 E 24 30 E 22 3 E 25 58 E 21 41 E 24 11 E 25 48 E 26 15 E 21 59 E 21 42 E 24 51 E 25 14 E 26 13

N 56 3 N 57 2 N 57 35 N 56 13 N 57 54 N 57 21 N 57 49 N 56 40 N 56 8 N 56 45 N 56 38 N 56 22 N 57 12 N 57 34 N 57 19 N 56 23 N 57 1 N 56 41 N 55 58 N 57 4 N 56 32 N 57 18 N 56 45 N 56 27

* * * * * * * * *

1 135 1 150 8 772 2 832 607 332 424 71 1 657 424

* * *

130 1 248 1 132

L 12/232

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0525500 LV0525600 LV0525800 LV0525900 LV0526000 LV0526100 LV0526200 LV0526400 LV0526500 LV0526600 LV0526700 LV0526800 LV0527000 LV0527100 LV0527300 LV0527400 LV0527500 LV0527600 LV0527700 LV0527800 LV0528000 LV0528100 LV0528200 LV0528300

Sātiņu dīķi Zvārde Zebrus un Svētes ezers Jaunanna Pārabaine Gruzdovas meži Palšu purvs Sventājas upes ieleja Eiduku purvs Lubānas un Sūļagala purvs Pelēču ezera purvs Sedas purvs Melnsalas purvs Īdiņu purvs Tāšu ezers Garkalnes meži Silabebru ezers Vjadas meži Kadājs Melturu sils Rauza Šepka Launkalne Ģipka

* * * * * * * * * *

3 780 3 072 935 1 325 9 850 618 633 447 588 2 899 12

E 22 18 E 22 42 E 22 59 E 27 8 E 26 54 E 27 37 E 25 40 E 21 14 E 26 19 E 26 48 E 26 43 E 25 45 E 26 28 E 26 53 E 21 13 E 24 24 E 26 5 E 27 32 E 26 34 E 25 12 E 26 3 E 26 4 E 25 54 E 22 40

N 56 36 N 56 34 N 56 37 N 57 16 N 56 52 N 57 14 N 56 58 N 56 7 N 56 34 N 56 42 N 56 10 N 57 42 N 57 31 N 56 43 N 56 36 N 57 3 N 56 36 N 57 10 N 57 22 N 57 12 N 57 23 N 57 22 N 57 20 N 57 33

* * *

7 300 618 818 271

*

1 785 114

* * *

208 328 288 812 357

* *

172 161

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.