Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 40

Strona 40 z 89

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/233

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0528500 LV0528600 LV0528800 LV0528900 LV0529100 LV0529200 LV0529300 LV0529400 LV0529500 LV0529700 LV0529900 LV0530000 LV0530100 LV0530200 LV0530300 LV0530400 LV0530500 LV0530600 LV0530700 LV0530800 LV0530900 LV0531000 LV0531100 LV0531200

Kaigu purvs Kalnciema pļavas Mugurves pļavas Paņemūnes meži Viskūžu sala Virguļicas meži Klintaine Draugolis Spinduļu meži Raudas meži Svētes ieleja Skujaines un Svētaines ieleja Eglone Timsmales ezers Starinas mežs Ječu purvs Vitrupes ieleja Motrines ezers Kapu ezers Lielupes grīvas pļavas Jašas-Bicānu ezers Nīgrandes meži Baltezera purvs Rukšu purvs

*

583 170

E 23 34 E 23 34 E 26 53 E 24 28 E 22 9 E 27 22 E 25 34 E 25 52 E 25 21 E 26 10 E 23 17 E 23 15 E 26 6 E 26 10 E 27 31 E 21 9 E 24 26 E 27 36 E 26 33 E 23 53 E 26 54 E 21 58 E 22 37 E 22 20

N 56 46 N 56 49 N 57 6 N 56 17 N 57 10 N 57 27 N 56 34 N 57 6 N 57 3 N 55 53 N 56 22 N 56 27 N 56 11 N 56 37 N 55 49 N 56 15 N 57 38 N 56 52 N 56 48 N 56 58 N 56 13 N 56 23 N 56 40 N 57 35

* * * * *

317 799 304 745 83 11

* * * * *

132 211 46 130 159 101

* * * *

157 282 126 46 17

* * * * *

261,8 311 62 228 216

L 12/234

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0531300 LV0531400 LV0531500 LV0531600 LV0531700 LV0531800 LV0531900 LV0532000 LV0532200 LV0532300 LV0532400 LV0532500 LV0532700 LV0532800 LV0532900 LV0533000 LV0533100 LV0533200 LV0533300 LV0533400 LV0533500 LV0533600 LV0533700 LV0533800

Pāces pļavas Apšuciema zāļu purvs Lapiņu ezers Taurīšu ezers Platenes purvs Pelcīšu purvs Popes zāļu purvs Sitas un Pededzes paliene Alsungas meži Asu purvs Asūnes ezeri Audīles meži Burtnieku ezera pļavas Būšnieku ezera krasts Dimantu mežs Druviņu tīrelis Dubnas paliene Durbes ezera pļavas Dūres mežs Dzilnas dumbrāji Klagatu purvs Kaļķu gārša Kalna purvs Kinkausku meži

* * *

83 15 1 2

E 22 14 E 23 19 E 26 14 E 26 11 E 21 43 E 22 8 E 21 51 E 26 58 E 21 26 E 26 44 E 27 36 E 26 49 E 25 16 E 21 37 E 25 45 E 22 7 E 26 22 E 21 23 E 26 35 E 25 1 E 24 56 E 26 58 E 24 34 E 26 13

N 57 29 N 57 3 N 57 35 N 57 34 N 57 23 N 57 14 N 57 22 N 57 8 N 56 56 N 57 30 N 56 1 N 57 2 N 57 43 N 57 26 N 56 16 N 57 7 N 56 15 N 56 37 N 57 23 N 56 28 N 57 30 N 57 23 N 57 56 N 56 7

* * * * * *

455 56 78 870 79 76 70

*

87 432 49

* *

183 293 377

* * * *

596 43 215 152 13

* *

353 231

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/235

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

LV0533900 LV0534000 LV0534100 LV0534200 LV0534300 LV0534400 LV0534500 LV0534600 LV0534900 LV0535000 LV0535100 LV0535200 LV0535400 LV0535500 LV0535700 LV0535800 LV0535900 LV0536000 LV0536100 LV0536200 LV0536300 LV0536400 LV0600100 LV0600200

Krapas gārša Krojas meži Liepnas niedrāji Zepu mežs Ļubasts Matkules meži Melnupes meži Mētru mežs Paltupes meži Pašulienes mežs Plunču ezera meži Posolnīca Rūjas paliene Sakas grīņi Sofikalna meži Tebras ozolu meži Tumes meži Užavas augštece Zāgadu kalni Zaķu riests Zilaiskalns Jaša Vecpiebalga Veclaicene

* * * *

207 19 159 67 110

E 26 42 E 22 2 E 27 29 E 27 0 E 26 27 E 22 30 E 26 34 E 26 27 E 25 38 E 26 14 E 22 22 E 27 40 E 25 14 E 21 15 E 27 17 E 21 34 E 23 1 E 21 31 E 26 48 E 25 40 E 25 13 E 26 44 E 25 47 E 26 56

N 57 10 N 57 7 N 57 25 N 57 14 N 55 57 N 56 57 N 57 31 N 57 20 N 56 14 N 55 56 N 57 10 N 57 17 N 57 52 N 56 51 N 57 20 N 56 45 N 57 0 N 56 55 N 57 24 N 56 18 N 57 33 N 56 9 N 57 2 N 57 33

* * * * * *

80 66 78 156 106 53 64 444

* *

170 52 49

* * * * * * * *

68 688 86 142 118 69 8 945 20 892

L 12/236

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.