Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 43

Strona 43 z 89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0110217 SE0110219 SE0110220 SE0110221 SE0110223 SE0110224 SE0110225 SE0110227 SE0110228 SE0110229 SE0110230 SE0110231 SE0110232 SE0110233 SE0110234 SE0110235 SE0110238 SE0110239 SE0110240 SE0110241 SE0110242 SE0110243 SE0110244 SE0110245

Björnviken-Mörtviken Borudan-Pellemossen Bränselmossen-Ljusmossen-Bredmossen Buddbol Edsbro Kyrksjö Ersmossen Fiskarudden Skällarholmsviken Stormaren-Lillträsket, Gisslingö Grevinnans rå Grytkärren Hasselhorn Havsskogen Hummelberget Hummelsvedjan Häverö-Norrby Kvicksalshagen-Igelsjön Igelsta Nothamn Kalvskäret Karlberg Vågsjön Kassjön Kolarmoraåskogen

* * * *

24,5 128,7 50,6 5,2 38,9

E 18 44 E 18 41 E 18 32 E 18 34 E 18 31 E 18 38 E 18 38 E 18 58 E 19 10 E 18 38 E 18 24 E 18 36 E 18 49 E 18 30 E 18 26 E 18 44 E 18 29 E 18 41 E 18 51 E 18 48 E 18 14 E 18 38 E 18 47 E 18 24

N 59 59 N 60 0 N 59 40 N 59 56 N 59 53 N 60 2 N 60 8 N 59 44 N 59 46 N 59 39 N 59 55 N 59 51 N 60 2 N 59 48 N 60 2 N 60 5 N 59 55 N 59 54 N 60 1 N 60 10 N 59 49 N 59 52 N 59 55 N 60 2

* * * * * * *

25,8 4,4 9,4 45,3 22,3 73 39,7 0,86

*

65 7,1

* * * *

2 7,2 19,3 1,2 0,24 0,54

* * *

40,7 6,1 31,3

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/243

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0110246 SE0110247 SE0110248 SE0110249 SE0110251 SE0110252 SE0110253 SE0110254 SE0110255 SE0110256 SE0110258 SE0110259 SE0110260 SE0110261 SE0110262 SE0110263 SE0110264 SE0110266 SE0110268 SE0110269 SE0110270 SE0110274 SE0110275 SE0110277

Kristineholm Kråkhättan Lerkärret Lidö Maran Mjölnarkärrskogen Mårdsjön Mörtsjöskogen Nor Nordväst Rörmyren Kallvik Svarvarmosskogen Samnäsfjärden Norrmarjum-mossen Svartkärret Norsviken Lötaholmen Rotholma Rörvik Södra Råda Sjöängen Smedsmoraskogen Lugnet Storanden

*

20,1 0,47

E 18 28 E 18 52 E 18 29 E 19 5 E 18 53 E 18 25 E 18 31 E 18 23 E 18 52 E 18 38 E 18 38 E 18 27 E 18 56 E 18 39 E 18 30 E 18 52 E 18 57 E 18 42 E 18 54 E 18 49 E 18 48 E 18 19 E 18 43 E 18 11

N 59 51 N 59 54 N 59 49 N 59 47 N 59 57 N 59 57 N 59 48 N 59 36 N 59 57 N 59 40 N 59 50 N 59 57 N 59 55 N 59 53 N 59 51 N 59 52 N 59 44 N 60 6 N 59 54 N 59 54 N 59 59 N 59 42 N 59 55 N 59 45

* *

6,2 245,3 0,86

*

15,4 7,2

* * *

29 1,8 2,8 9,9

* * * *

21,3 385,9 12,5 8,4 3,5

* * * *

20,8 6,5 24,5 42,7 7,6

* * *

106,7 3,8 87

L 12/244

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0110278 SE0110280 SE0110281 SE0110283 SE0110284 SE0110287 SE0110290 SE0110292 SE0110293 SE0110294 SE0110295 SE0110296 SE0110298 SE0110299 SE0110303 SE0110305 SE0110306 SE0110308 SE0110309 SE0110312 SE0110313 SE0110315 SE0110317 SE0110318

Storlaven Storvikaren Storängen Ströjan Söderfladen Södersjön Vagn Syd Väsby Väsby ängsbacke Västerängen Ålandet Öbacken Mornäsan Katthavet Borgberget Engården Koholmen Bergaholms ekhage Vällinge lund Pekhagen Slåsta Västerängsudd Hansta Botten

* * * * *

6,2 20,3 5,2 23,8 45,8 1,7

E 18 42 E 18 40 E 18 50 E 18 40 E 18 52 E 18 32 E 18 32 E 18 43 E 18 39 E 18 50 E 18 59 E 18 9 E 18 47 E 18 46 E 17 56 E 17 57 E 17 44 E 17 42 E 17 42 E 18 2 E 17 52 E 17 47 E 17 54 E 17 38

N 59 41 N 60 3 N 59 58 N 59 55 N 59 39 N 59 48 N 59 54 N 59 50 N 59 40 N 59 56 N 59 41 N 59 41 N 59 51 N 60 7 N 59 3 N 59 5 N 58 58 N 59 14 N 59 15 N 59 41 N 59 39 N 59 35 N 59 25 N 58 58

* *

13,2 3,4 4,5

* * *

51,8 23,7 5,9 20,4

* * * *

7,9 37,4 112,9 16,4 3,3

* * *

5,4 16,7 14 16,7 14,4

*

16,4

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.