Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 45

Strona 45 z 89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0210213 SE0210214 SE0210215 SE0210217 SE0210218 SE0210219 SE0210220 SE0210221 SE0210222 SE0210223 SE0210224 SE0210226 SE0210227 SE0210228 SE0210229 SE0210230 SE0210231 SE0210232 SE0210233 SE0210234 SE0210235 SE0210236 SE0210237 SE0210238

Sätra Stigsbo Rödmosse Vånsjöåsen Kalmarnäs Sandviksåsen Norra Björkfjärden västra Kallriga Landholmarna, Landholmsängarna Ängskär, Bondskäret Andersby ängsbackar Gåsholmen Rickebasta alsumpskog Skaten-Rångsen Örskär Ryggmossen Ekillaåsen Kapplasse Gropholmarna Bruksdammen Arnö huvud Uvberget Tedarön Fullerö backar Styggkärret

* *

32,4 43,1 14

E 17 32 E 17 14 E 17 5 E 17 27 E 17 31 E 17 29 E 18 15 E 17 31 E 18 4 E 17 49 E 17 27 E 17 43 E 18 7 E 18 24 E 17 19 E 17 30 E 17 50 E 17 26 E 18 5 E 17 33 E 17 16 E 16 58 E 17 38 E 17 18

N 60 29 N 60 0 N 59 44 N 59 33 N 59 40 N 59 28 N 60 22 N 59 43 N 60 29 N 60 9 N 60 6 N 59 44 N 60 26 N 60 31 N 60 2 N 59 36 N 60 34 N 60 32 N 60 23 N 59 43 N 59 44 N 59 31 N 59 56 N 59 58

*

88,5 63,6

* * * * * * * * * * * *

221,3 1 164,2 33 385,6 204,4 24,7 8,3 2 226,8 483,3 79,3 28,6 39 16,8

* * * * * *

597,3 82,3 3,6 90,2 22,9 374,3

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/249

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0210239 SE0210240 SE0210242 SE0210243 SE0210244 SE0210247 SE0210248 SE0210249 SE0210250 SE0210251 SE0210252 SE0210253 SE0210255 SE0210256 SE0210257 SE0210258 SE0210259 SE0210260 SE0210262 SE0210263 SE0210264 SE0210265 SE0210266 SE0210267

Fäbodmossen Bredfors Viksta stentorg Uppsala kungsäng Hargs tallpark Högstaåsen Grillskäret Högbådan Gräsö gård Eriksdal-Lönnholmen Grönsö Fageruddsåsen Sandhagen Idön Rävsten Bokaren Örby Knutby Ekeby-Ånge Kavarö Sundsäng Långalma Biskops-Arnö Kapellbacken

* *

103,1 347,6 6

E 17 19 E 17 13 E 17 31 E 17 39 E 18 23 E 17 35 E 18 27 E 18 27 E 18 30 E 18 32 E 17 18 E 17 4 E 17 36 E 18 35 E 18 36 E 17 55 E 17 48 E 18 17 E 17 43 E 18 24 E 18 32 E 18 28 E 17 29 E 17 49

N 59 56 N 60 25 N 60 7 N 59 50 N 60 11 N 59 58 N 60 29 N 60 28 N 60 20 N 60 19 N 59 27 N 59 34 N 59 43 N 60 18 N 60 18 N 59 57 N 59 56 N 59 54 N 59 59 N 60 18 N 60 19 N 60 15 N 59 40 N 60 25

*

12,5 5,7 18,6

* * * * *

24,9 20,4 48,8 66,1 66,2 26,6

* * * * * * * * * * *

23,3 178,9 61,4 17,8 34,5 125,5 21,1 29,8 23,2 32,1 140,7 2,7

L 12/250

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0210270 SE0210271 SE0210272 SE0210273 SE0210274 SE0210275 SE0210276 SE0210277 SE0210278 SE0210280 SE0210281 SE0210282 SE0210283 SE0210284 SE0210285 SE0210286 SE0210287 SE0210290 SE0210291 SE0210292 SE0210293 SE0210294 SE0210295 SE0210296

Slada Strönningsvik Fräkensjön Lerorna Grundsjön Bölsjön Mararna Marma Tämnaren öst Björns skärgård Tångsåmurarna Gårdskärskusten Kärr norr om Sjödyn Storskogen Ledskär Långsandsörarna Degermossen Bryggholmen Bäcklösa Saxmarken Tjäderleksmossen Ersta Djupfjärd Bolstan

* *

873,8 29 5,1 2,6

E 17 58 E 18 1 E 17 53 E 17 59 E 18 27 E 17 29 E 17 36 E 17 28 E 17 22 E 17 57 E 17 20 E 17 39 E 17 42 E 17 43 E 17 43 E 17 32 E 17 17 E 17 8 E 17 38 E 17 56 E 18 0 E 17 29 E 17 58 E 17 38

N 60 31 N 60 28 N 60 34 N 60 30 N 60 4 N 60 35 N 60 36 N 60 30 N 60 9 N 60 37 N 60 30 N 60 37 N 59 55 N 59 56 N 60 30 N 60 39 N 59 47 N 59 31 N 59 48 N 60 25 N 59 54 N 60 23 N 60 33 N 60 26

*

32 19,8

* * * * * *

41,2 1 975,4 1 836,4 1 121,3 79 445 10,2

* * * * * * * * * * *

139,2 369,6 279,3 447,3 83 44,4 286,3 333,8 42,8 113,9 50,4

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.