Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 63

Strona 63 z 89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0330264 SE0330265 SE0330266 SE0330267 SE0330268 SE0330270 SE0330272 SE0340004 SE0340010 SE0340016 SE0340017 SE0340018 SE0340021 SE0340023 SE0340025 SE0340026 SE0340027 SE0340031 SE0340033 SE0340035 SE0340038 SE0340040 SE0340045 SE0340049

Åkerby-Runstens sjömarker Kapelludden Egby sjömarker Vinäs Figeholm Kraskögle Äleklintabrottet Vaktbackar Näsrevet Hummelbosholm Närsholmen Ugnen Laus holmar Stora Karlsö Lilla Karlsö Bosarve i Lye Käldänge Mallgårds källmyr Botes källmyr Hajdes storhage Danbo Torsburgen Uppstaig Paviken

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1 120,4 498,5 984 94,9 155,3 47,5 23 16,1 94,9 233,8 415,2 311,6 540,2 1 176,3 925 2,6 5,6 6 179,3 198 42 158,6 146,1 74,5

E 16 44 E 16 51 E 16 52 E 16 25 E 16 32 E 15 47 E 16 46 E 18 9 E 18 10 E 18 33 E 18 41 E 18 8 E 18 45 E 17 58 E 18 3 E 18 33 E 18 36 E 18 17 E 18 19 E 18 18 E 18 49 E 18 43 E 18 47 E 18 8

N 56 40 N 56 49 N 56 52 N 58 2 N 57 23 N 57 17 N 56 58 N 56 56 N 57 3 N 57 11 N 57 13 N 57 14 N 57 17 N 57 17 N 57 18 N 57 18 N 57 18 N 57 19 N 57 20 N 57 21 N 57 22 N 57 24 N 57 26 N 57 27

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/303

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0340057 SE0340058 SE0340059 SE0340060 SE0340064 SE0340066 SE0340072 SE0340073 SE0340076 SE0340082 SE0340083 SE0340084 SE0340087 SE0340090 SE0340092 SE0340093 SE0340094 SE0340096 SE0340097 SE0340098 SE0340099 SE0340100 SE0340101 SE0340102

Storsund Hörsne prästäng Allekvia löväng Alvena lindaräng Brucebo Tiselhagen Millumträsk Furilden Björkume Hoburgsmyr Grausne källmyr Träskmyr Vitärtskällan Hall-Hangvar Ullahau Skalahauar Langhammars Norsholmen Gotska Sandön-Salvorev Grötlingboudd-Ytterholmen Faludden Västergarns utholme Muskmyr Haugajnar

* * * * * *

117,9 9,7 11,2 5,6 33,4 12,6 23,1

E 18 46 E 18 36 E 18 26 E 18 39 E 18 21 E 18 40 E 18 37 E 19 1 E 18 27 E 18 51 E 18 32 E 18 45 E 18 49 E 18 41 E 19 15 E 19 20 E 19 10 E 19 13 E 19 17 E 18 29 E 18 22 E 18 5 E 18 11 E 18 11

N 57 33 N 57 34 N 57 36 N 57 36 N 57 41 N 57 42 N 57 46 N 57 46 N 57 48 N 57 49 N 57 49 N 57 49 N 57 51 N 57 52 N 57 57 N 57 57 N 57 58 N 57 59 N 58 16 N 57 7 N 57 0 N 57 26 N 56 56 N 57 11

* * * * * * *

62,9 239,7 169,6 18,7 287 13,8 2 385,9 144,8 28,9

* * * * * * * *

478,5 137,3 60 512,1 535,3 226,9 50,4 103,6 158

L 12/304

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0340103 SE0340104 SE0340105 SE0340106 SE0340107 SE0340108 SE0340109 SE0340110 SE0340111 SE0340112 SE0340113 SE0340114 SE0340115 SE0340116 SE0340117 SE0340118 SE0340119 SE0340120 SE0340121 SE0340122 SE0340123 SE0340124 SE0340125 SE0340126

Kallgatburg Yttre Stockviken Södra Grötlingboudd Sigdesholm Klinthagen Blautmyrskogen Krakvät Sävvät Filehajdar Verkegards Mojner Ålarve Östergarnsberget Hässle klint Ölbäck Bojsvätar Storholmen i Fardumeträsk Bästeträsk Heligholmen Västlands Ollajvs Lindhammarsmyr Högklint Bergbetningen

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

115,5 120 115,6 26,9 177,9 322 16,3 21,4 64,3 28,7 25,7 175,4 33,5 20,1 22,8 45,4 14,7 1 480,8 11,8

E 18 41 E 18 21 E 18 25 E 18 28 E 18 37 E 18 45 E 18 11 E 18 11 E 18 40 E 19 6 E 18 47 E 18 29 E 18 51 E 18 54 E 18 22 E 18 43 E 18 55 E 18 56 E 18 17 E 18 12 E 18 40 E 18 32 E 18 11 E 18 19

N 57 41 N 56 59 N 57 6 N 57 9 N 57 50 N 57 54 N 57 9 N 57 9 N 57 43 N 57 54 N 57 39 N 57 9 N 57 25 N 57 25 N 57 37 N 57 41 N 57 47 N 57 53 N 56 55 N 57 0 N 57 19 N 57 25 N 57 35 N 57 39

* * * * *

40,4 116,6 189,6 12,6 6,5

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 63 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.