Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 64

Strona 64 z 89

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/305

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0340127 SE0340128 SE0340129 SE0340130 SE0340131 SE0340132 SE0340133 SE0340134 SE0340135 SE0340136 SE0340137 SE0340138 SE0340139 SE0340140 SE0340141 SE0340142 SE0340143 SE0340144 SE0340145 SE0340146 SE0340147 SE0340148 SE0340149 SE0340150

Skenholmen Anga prästänge Fide prästänge Hejnum högård Herrgårdsklint Hässleänget Mullvalds strandskog Mästerbyänget Pankar Salmbärshagen Svinmyr Östergarns prästänge Bräntings haid Dagghagen Grodvät Russvätar Mallgårds haid Hoburgs bank Gildarshagen Gräne Hejnum Kallgate Mölnermyr Gannarveviken Brunnsrar

* * * * * * * * * * * * * * * * *

256,5 2,1 14,1 5,7 19,7 10,3 21,2 16,7 16,2 31,1 16,9 8,7 424,9 150,1 24 117,8 163,1 122 672,7

E 19 2 E 18 42 E 18 18 E 18 37 E 18 44 E 18 54 E 18 45 E 18 17 E 18 22 E 18 33 E 18 42 E 18 51 E 18 57 E 18 51 E 18 39 E 18 44 E 18 36 E 18 23 E 18 59 E 18 35 E 18 41 E 18 53 E 18 11 E 18 32

N 57 47 N 57 28 N 57 5 N 57 41 N 57 23 N 57 53 N 57 22 N 57 27 N 57 8 N 57 48 N 57 23 N 57 25 N 57 51 N 57 45 N 57 43 N 57 23 N 57 22 N 56 34 N 57 51 N 57 47 N 57 40 N 57 50 N 57 20 N 57 21

* * * * * *

80,8 39,2 953,3 581 37,1 15,4

L 12/306

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0340151 SE0340152 SE0340153 SE0340154 SE0340155 SE0340156 SE0340157 SE0340158 SE0340159 SE0340160 SE0340161 SE0340162 SE0340163 SE0340164 SE0340165 SE0340166 SE0340167 SE0340168 SE0340169 SE0340170 SE0340171 SE0340172 SE0340173 SE0340174

Forsviden Grogarnsberget Marpesträsk Asunden Ryssnäs Liste Kvie Bungenäs Nygårdsmyr Hägsarve kärräng Austerrum Flisviken Näsudden Sandviken Kronholmen Pavals Lausvik Smågårde naturskog Austre Petesvik Husrygg Klosteränge Hässelby Backhagen

* * * * *

198,6 233,4 148,8 94,1 212,6 9,1

E 18 42 E 18 53 E 19 5 E 18 50 E 19 7 E 18 46 E 18 22 E 19 5 E 18 41 E 18 11 E 18 20 E 18 9 E 18 14 E 18 52 E 18 7 E 18 41 E 18 39 E 18 7 E 18 18 E 18 9 E 18 9 E 18 29 E 18 22 E 18 21

N 57 46 N 57 25 N 57 55 N 57 42 N 57 51 N 57 31 N 57 19 N 57 50 N 57 26 N 57 9 N 57 2 N 56 54 N 57 4 N 57 23 N 57 27 N 57 14 N 57 17 N 57 29 N 56 56 N 57 10 N 56 56 N 57 29 N 57 19 N 57 19

* * * * * * *

26,6 39,9 41,7 2,9 349,5 199 51,5 23,2

* * * *

6 21,6 129,3 6,1 13,5

* *

62,4 38,4 26,1

* *

6,8 2,6

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/307

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0340175 SE0340176 SE0340177 SE0340178 SE0340179 SE0340180 SE0340181 SE0340182 SE0340183 SE0340184 SE0340185 SE0340187 SE0340189 SE0340190 SE0340191 SE0340192 SE0410018 SE0410024 SE0410054 SE0410075 SE0410078 SE0410079 SE0410080 SE0410083

Nyhagen Lingsvidar Hällskog Niksarve Bopparve Myrungs Tomsarve Roleks Oggesänge Fride Juvesvät Kölningsträsk Rutemyr Hejdeby hällar Nasume myr Nordermorar Hjärtsjömåla Johannishus åsar Åmma Käringahejan Ire Persgärde Kvallåkra Tolseboda

* * * * * * * * * * * * * * *

1 7,3 3,2 6,4 1,6 2,3 2,8 9,3 7,1 7,4 9,9 471,1 218,7 15,8 93,5 185,1

E 18 19 E 18 19 E 18 19 E 18 20 E 18 10 E 18 24 E 18 6 E 18 20 E 18 25 E 18 24 E 18 35 E 18 52 E 18 55 E 18 23 E 18 8 E 19 19 E 14 58 E 15 25 E 14 39 E 14 41 E 14 53 E 14 58 E 14 57 E 15 20

N 57 18 N 57 19 N 57 19 N 57 18 N 57 17 N 57 16 N 57 17 N 57 32 N 57 12 N 57 19 N 57 21 N 57 54 N 57 50 N 57 38 N 57 32 N 57 58 N 56 20 N 56 13 N 56 23 N 56 20 N 56 21 N 56 15 N 56 15 N 56 20

* * * * * * * *

159,9 60,2 64,3 143,2 99,4 61,1 58,8 14,4

L 12/308

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 64 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.