Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 67

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 67

Strona 67 z 89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0510180 SE0510181 SE0510182 SE0510183 SE0510185 SE0520025 SE0520034 SE0520042 SE0520045 SE0520048 SE0520049 SE0520112 SE0520115 SE0520118 SE0520119 SE0520121 SE0520126 SE0520129 SE0520133 SE0520141 SE0520145 SE0520146 SE0520147 SE0520148

Ullasjöbäcken Kloö Kyrkobacka Egnared Ätran Näverkärr Stigfjorden Ramsvikslandet Gullmarsberg Stenungsundskusten Lysegården Kollungeröd vatten Store mosse Vågsäter bokskog Bredmossen-Hensbacka Bredmossen-Dalen Trossö-Kalvö-Lindö Bredmossarna-Fisklössjön Koster Kynnefjäll Klippan Bredfjället Sannäsfjorden Strömsvattnet

* * *

107,6 9,9 5,4 1,1 225,6

E 13 5 E 13 16 E 12 38 E 12 42 E 12 38 E 11 22 E 11 38 E 11 14 E 11 39 E 11 47 E 12 1 E 11 45 E 11 56 E 11 47 E 11 45 E 11 37 E 11 9 E 11 36 E 11 1 E 11 43 E 12 29 E 12 1 E 11 13 E 11 14

N 56 45 N 56 54 N 57 5 N 57 12 N 56 58 N 58 20 N 58 5 N 58 24 N 58 22 N 58 1 N 57 56 N 58 10 N 58 16 N 58 27 N 58 25 N 58 37 N 58 46 N 58 47 N 58 52 N 58 44 N 57 41 N 58 12 N 58 44 N 58 56

* * * * * * * *

235,5 4 846,2 852 36,9 2 128,7 14,9 392 24,9 2,9

* * * * * * * *

190,5 154,9 897,3 186,5 1 167,7 1 676,1 54,6 509,9 433,7

*

196,2

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/315

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0520149 SE0520150 SE0520154 SE0520155 SE0520156 SE0520157 SE0520160 SE0520161 SE0520162 SE0520163 SE0520164 SE0520165 SE0520166 SE0520167 SE0520168 SE0520169 SE0520170 SE0520171 SE0520172 SE0520173 SE0520174 SE0520175 SE0520177 SE0520178

Ranebo lund Tanumskusten Klockaremossen Kragenäs Långevallsälven Maderna-Haketjärn Bokedalen Gustavsberg-Korpberget Bratteforsån Örekilsälven Frustugutjärnet Kleva Svartedalens naturskogar Lärjeån Risbohult Labbera Kosterfjorden-Väderöfjorden Gullmarsfjorden Idefjorden Havstensfjorden-Svälte kile Halsefjorden Åbyfjorden Jorefjorden Tjöstelsrödsbäcken

* * * * * * * * * *

25,5 8 281,6 708,4 12,3 15,8 187,1 99,6 49,2 45,1 143,3 8,9

E 11 57 E 11 12 E 11 58 E 11 14 E 11 34 E 12 10 E 12 10 E 11 56 E 11 55 E 11 40 E 11 54 E 11 15 E 12 1 E 12 2 E 12 23 E 12 4 E 11 2 E 11 33 E 11 24 E 11 45 E 11 46 E 11 24 E 11 16 E 11 55

N 57 58 N 58 40 N 58 26 N 58 48 N 58 48 N 57 42 N 57 45 N 58 19 N 58 11 N 58 28 N 58 41 N 58 42 N 58 0 N 57 46 N 57 41 N 57 39 N 58 48 N 58 20 N 59 3 N 58 19 N 58 6 N 58 24 N 58 35 N 58 13

* * * *

35,8 1 837,9 127,1 63,3 22,5 44 642 11 386,5 867,6 1 269,6 1 212,4 1 096,2 633,6

*

4,8

L 12/316

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0520179 SE0520180 SE0520182 SE0520183 SE0520184 SE0520185 SE0520186 SE0520187 SE0530001 SE0530008 SE0530022 SE0530028 SE0530029 SE0530030 SE0530039 SE0530041 SE0530042 SE0530045 SE0530050 SE0530052 SE0530059 SE0530070 SE0530072 SE0530073

Kynne älv Lysegården (östra) Enningdalsälven Säveån, nedre delen Svenneby Tingvall Musön Tjurpannan Fegen Komosse (västra) Lärkemossen Hullsjön Halle- och Hunnebergs branter Öjemossarna Ranneberget Tingvallamossen Sörknatten Trestickla-Boksjön Bräcke ängar Baljåsen Kolarebäcken Nääs ekhagar Hofsnäs Risveden * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

71,5 18,1 4,4 32,3 7,3 10,8 152,6 271,7 1 625 2 851,6 572,9 270,4 857,2 380,5 84,5 592,3 372,9 3 270,6 62,6 300,5 17,8 100,6 197,5 286,3

E 11 36 E 12 2 E 11 32 E 12 5 E 11 18 E 11 34 E 11 14 E 11 11 E 13 9 E 13 41 E 12 41 E 12 22 E 12 32 E 12 28 E 12 23 E 12 2 E 12 28 E 11 44 E 12 28 E 12 28 E 13 41 E 12 23 E 13 18 E 12 17

N 58 45 N 57 56 N 58 52 N 57 44 N 58 30 N 58 44 N 58 37 N 58 43 N 57 11 N 57 42 N 58 5 N 58 16 N 58 19 N 58 19 N 58 46 N 58 51 N 58 54 N 59 1 N 59 2 N 59 4 N 57 52 N 57 49 N 57 38 N 57 58

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 67 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.