Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 87

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 87

Strona 87 z 89

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0820089 SE0820090 SE0820092 SE0820093 SE0820095 SE0820104 SE0820108 SE0820110 SE0820111 SE0820123 SE0820124 SE0820126 SE0820129 SE0820130 SE0820131 SE0820132 SE0820134 SE0820137 SE0820138 SE0820145 SE0820146 SE0820149 SE0820150 SE0820151

Långträskberget Åkerby Storhuvudet Gjutberget Snöberget Eriksören-Svartholmen Haparanda skärgård Marabacken-Notvikrå Käll- och Mjöträsken Hornavan-Sädvajaure fjällurskog Tjeggelvas Långsjön-Gåbrek fjällurskog Daita Udtja Kronogård Kuoratsvare Luottåive Såkkevarats Suobbatåive-Jutsavare Vuotnaberget Blåkölen Muggträsk Hällberg Granberget

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

60,3 1,9 700,5 90,6 418,1 9,4 7 431,7 13,4 181,3 80 897 32 939 7 270,4 40 146 476,9 5 185,9 15,8 2 207,7 7 192,7 1 951,2 19 639,8 438,5 120,3 142,2

E 20 32 E 21 12 E 21 31 E 21 53 E 21 57 E 22 51 E 23 46 E 23 32 E 23 35 E 17 5 E 17 45 E 18 22 E 18 46 E 19 10 E 19 42 E 19 58 E 19 59 E 19 30 E 19 59 E 20 47 E 21 37 E 22 13 E 22 8 E 22 31

N 65 56 N 65 57 N 65 56 N 65 46 N 65 59 N 65 43 N 65 36 N 65 50 N 65 50 N 66 26 N 66 31 N 66 21 N 66 15 N 66 22 N 66 15 N 66 18 N 66 21 N 66 29 N 66 29 N 66 30 N 66 18 N 66 19 N 66 22 N 66 15

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/375

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0820152 SE0820153 SE0820156 SE0820159 SE0820160 SE0820167 SE0820170 SE0820176 SE0820179 SE0820180 SE0820186 SE0820189 SE0820193 SE0820194 SE0820195 SE0820196 SE0820197 SE0820199 SE0820200 SE0820209 SE0820211 SE0820212 SE0820214 SE0820221

Armasjärvimyren Iso-Kuusivaara Pärlälvens fjällurskog Mellersta Hällberg Isovaara Muddus Kuolpajärvi Linkkarova Paskatieva Linalinkka Ultevis fjällurskog Ligga Stubba Rumppunen Turpas Vinsanlehto Kuusivaara Pellokielas Svartberget Lina fjällurskog Dundret Jerttalompolo Puolva Tunturit

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

68,9 52,3 115 733,1 21,1 219,5 49 718,3 76,4 33,8 23,9 12,7 117 268,1 434,4 33 411,2 217,7 47,8 87,8 1 517,2 195,7 842 98 065,1 5 163,8 72,5 866,1 11 966,5

E 23 33 E 23 17 E 18 0 E 23 2 E 23 37 E 20 10 E 20 37 E 22 7 E 22 29 E 22 9 E 19 9 E 20 6 E 20 3 E 22 29 E 22 35 E 22 35 E 23 18 E 21 19 E 22 31 E 20 29 E 20 34 E 21 21 E 21 22 E 21 51

N 66 17 N 66 23 N 66 49 N 66 31 N 66 22 N 66 54 N 67 1 N 66 48 N 66 38 N 66 48 N 67 7 N 66 42 N 67 5 N 66 49 N 66 42 N 66 52 N 66 40 N 66 36 N 66 40 N 67 21 N 67 5 N 67 4 N 67 24 N 67 12

L 12/376

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0820222 SE0820223 SE0820230 SE0820231 SE0820243 SE0820244 SE0820251 SE0820259 SE0820263 SE0820280 SE0820282 SE0820287 SE0820297 SE0820298 SE0820299 SE0820300 SE0820301 SE0820302 SE0820303 SE0820304 SE0820305 SE0820306 SE0820307 SE0820309

Jylkyvaara-Syväjoki Masugnsbyn Suorsapakka Jupukka Rautas, delar Sautusvaara Rautusakara Ruohojoki Kursukangas Särkitievat Torneträsk-Soppero fjällurskog Pessinki fjällurskog Kaltisbäcken Granlandet Säivisnäs Björn Trutskär Granholmen Likskär Bådan Likskäret Kluntarna Norr-Äspen Halsören

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

862,8 47,4 366,3 83,3 81 650,4 1 833,4 1 133,9 38,9 66,2 522,4 337 111,4 97 246 312,3 26 944,1 110,7 339,3 65,7 101,3 2 509,2 1 846,5 186,7 708,2 581,7 36,6

E 22 4 E 22 4 E 22 57 E 23 14 E 19 54 E 20 50 E 21 6 E 22 32 E 22 50 E 23 11 E 20 56 E 22 45 E 20 23 E 21 31 E 23 34 E 23 34 E 23 11 E 22 58 E 23 0 E 22 14 E 22 22 E 22 37 E 22 31 E 21 43

N 67 24 N 67 26 N 67 9 N 67 16 N 68 1 N 67 53 N 67 51 N 67 37 N 67 33 N 68 4 N 68 5 N 68 2 N 66 41 N 66 35 N 65 47 N 65 45 N 65 43 N 65 40 N 65 38 N 65 23 N 65 31 N 65 27 N 65 24 N 65 22

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 87 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.