Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 88

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 88

Strona 88 z 89

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/377

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0820310 SE0820312 SE0820313 SE0820314 SE0820316 SE0820317 SE0820320 SE0820321 SE0820322 SE0820323 SE0820324 SE0820327 SE0820329 SE0820330 SE0820332 SE0820333 SE0820335 SE0820336 SE0820337 SE0820340 SE0820400 SE0820403 SE0820404 SE0820405

Torne-Furö Skags-Furuholmen Båtöfjärden Harufjärden Massan Furuholmen Haparanda Sandskär Riekkola-Välivaara Sikören Bergöfjärden Hästholmen Kalix yttre skärgård Patta Peken Vargödraget Holsteröarna Tervajoki Stora Vänsberget Vaimisberget Ranesvare Manalainen Vasikkavuoma Ytterberget Rislandet Pääjärvi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

221 62,6 895,8 2 711,1 50,8 34,5 998,8 95,3 173,5 760,1 32,1 9 297,8 1 909,3 353,8 141,8 76,7 567,6 55,4 3 777,8 732,1 199,6 5,3 3,2 7,2

E 24 3 E 22 43 E 22 49 E 22 46 E 23 18 E 22 17 E 23 54 E 24 7 E 22 38 E 22 42 E 22 17 E 23 18 E 21 56 E 21 43 E 22 43 E 23 8 E 22 9 E 22 43 E 20 46 E 23 3 E 23 12 E 22 47 E 22 3 E 23 30

N 65 44 N 65 46 N 65 40 N 65 37 N 65 44 N 65 30 N 65 36 N 65 49 N 65 46 N 65 42 N 65 29 N 65 41 N 65 18 N 65 14 N 65 45 N 67 20 N 66 30 N 66 18 N 66 40 N 67 38 N 67 13 N 66 31 N 66 42 N 67 0

L 12/378

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0820406 SE0820407 SE0820408 SE0820409 SE0820410 SE0820411 SE0820412 SE0820413 SE0820414 SE0820415 SE0820416 SE0820417 SE0820418 SE0820419 SE0820420 SE0820421 SE0820430 SE0820431 SE0820432 SE0820433 SE0820434 SE0820450 SE0820452 SE0820454

Annelund Bjässberget Bränntjärn Palojärvi Hukkajärvi Kanisberget Karijoki Stortjärnen Näsmyran Palo-Tervasvaara Sörbyn Understberget Österby Klusån Kälsberget Lappträsket Torne och Kalix älvsystem Råneälven Byskeälven Åbyälven Piteälven Backen Skrakahällan Persbacka * * *

5,9 3,3 0,77 3,9 3 1,1 2,8 1,8 4,1 3,4 5,4 4,8 3,5 2,4 3,3 3,6 175 377 15 543 16 651 7 064 52 942 0,5 1,4 1,4

E 20 42 E 21 40 E 21 0 E 23 52 E 23 7 E 20 55 E 22 39 E 20 55 E 22 59 E 21 2 E 21 40 E 21 35 E 21 3 E 20 48 E 21 4 E 19 37 E 21 18 E 21 17 E 19 24 E 20 9 E 18 44 E 21 31 E 22 37 E 20 12

N 66 20 N 65 45 N 65 36 N 65 49 N 66 19 N 65 38 N 66 48 N 65 42 N 65 47 N 67 33 N 66 3 N 65 47 N 66 1 N 66 7 N 65 38 N 65 18 N 67 27 N 66 28 N 65 36 N 65 29 N 66 18 N 65 30 N 65 35 N 66 32

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/379

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Powierzchnia TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

SE0820455 SE0820456 SE0820457 SE0820458 SE0820461 SE0820462 SE0820463 SE0820465 SE0820466 SE0820467 SE0820468 SE0820470 SE0820471 SE0820555 SE0820613 SE0820614 SE0820615 SE0820616 SE0820617 SE0820618 SE0820624 SE0820626 SE0820627 SE0820628

Abborrträsk Skatabryggan Forshed Kuldholmen Ruokojärvi Hanhinvittikko Källgården Skäret Liviöjoki Maalari Fligget Pyröeänoja Heikkamavuoma Tolikheden-Karkberget Lustgården Stormyran Rappomyran Päivävuoma Vännijänkkä Tervavuoma Alterberget Renskinnskölen Forstjärnberget Hällträskskogen * * * * * * * * * * * * * * *

4,7 23,3 1,1 7,4 4,1 2,5 9,4 7,3 1,3 1,9 1,4 3,7 21 195,6 287,7 2 180,6 3 032 2 759,6 948,3 5 770,2 49,3 111 82,2 8,3

E 20 21 E 22 14 E 22 11 E 22 50 E 22 13 E 23 29 E 21 59 E 21 48 E 23 6 E 23 10 E 21 45 E 23 38 E 21 14 E 20 57 E 21 25 E 20 22 E 20 57 E 21 13 E 23 12 E 22 54 E 21 58 E 21 40 E 21 14 E 21 24

N 67 5 N 65 37 N 66 10 N 66 21 N 67 19 N 66 27 N 65 49 N 65 32 N 67 14 N 67 15 N 66 10 N 67 21 N 67 19 N 66 24 N 65 33 N 66 3 N 66 22 N 66 38 N 67 18 N 67 26 N 65 34 N 66 1 N 65 32 N 65 35

L 12/380

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 88 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.