Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 25

Tytuł:

Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczych

Data ogłoszenia:2008-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 25

Strona 1 z 19
27.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/25

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczych

Uzupełnienie 78: Regulamin nr 79 Wersja 2

obejmujące wszystkie obowiązujące teksty w tym: Suplement 3 do serii poprawek 01 – data wejścia w życie: 4 kwietnia 2005 r. Sprostowanie z dnia 20 stycznia 2006 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

0. Wprowadzenie 1. Zakres 2. Definicje 3. Wniosek o udzielenie homologacji 4. Homologacja 5. Przepisy dotyczące budowy 6. Przepisy dotyczące badań 7. Zgodność produkcji 8. Sankcje za niezgodność produkcji 9. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu 10. Ostateczne zaprzestanie produkcji 11. Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

L 137/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2008

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Komunikat dotyczący udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do układu kierowniczego na mocy regulaminu nr 79 Załącznik 2 – Układ znaków homologacji Załącznik 3 – Skuteczność hamowania w odniesieniu do pojazdów wykorzystujących to samo źródło energii do zasilania układu kierowniczego i urządzenia hamującego Załącznik 4 – Przepisy dodatkowe dotyczące pojazdów wyposażonych w PUK Załącznik 5 – Przepisy dotyczące przyczep wyposażonych w hydrauliczne przekładnie kierownicze Załącznik 6 – Wymagania specjalne dotyczące bezpieczeństwa stosowania złożonych układów sterowania elektronicznego pojazdu

0.

WPROWADZENIE

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie jednolitych przepisów dotyczących konstrukcji i funkcjonowania układów kierowniczych stosowanych w pojazdach przeznaczonych do użytkowania na drogach. Do tej pory podstawowe kryterium wymagało, aby główny układ kierowniczy zawierał przymusowe połączenie mechaniczne pomiędzy kierownicą, czyli z reguły kołem kierowniczym, a kołami kierowanymi, w celu wyznaczenia kierunku ruchu pojazdu. Połączenie mechaniczne, pod warunkiem jego odpowiedniego zwymiarowania, uważano za praktycznie bezawaryjne. Postęp techniczny, dążenie do poprawy bezpieczeństwa pasażerów poprzez wyeliminowanie mechanicznej kolumny kierownicy, a także korzyści produkcyjne wynikające z łatwiejszego przekładania kierownicy w pojazdach z lewostronnym i prawostronnym układem kierowniczym doprowadziły do zmiany tradycyjnego podejścia do układów kierowniczych. W związku z tym, do niniejszego regulaminu wprowadza się zmiany mające na celu uwzględnienie nowych technologii. Wskutek tego, możliwe będzie stosowanie układów kierowniczych niezawierających żadnego przymusowego połączenia mechanicznego pomiędzy kierownicą a kołami kierowanymi. Układy, w których kierowca sprawuje główną kontrolę nad pojazdem, lecz może być wspomagany poprzez reakcję układu kierowniczego na sygnały pochodzące z pojazdu nazywane są „Zaawansowanymi układami kierowniczymi ze wspomaganiem kierowcy”. Układy takie mogą zawierać „Funkcję automatycznie kontrolowanego kierowania”, wykorzystującą, na przykład, elementy infrastruktury biernej do utrzymywania pojazdu na idealnym torze ruchu (Funkcja prowadzenia po właściwym pasie, Funkcja utrzymania pasa ruchu lub Kontrola zadanego kursu), wspomagania kierowcy w manewrowaniu z niewielką prędkością na ograniczonej przestrzeni lub wspomagania kierowcy w zatrzymaniu w określonym miejscu (Układ zatrzymania na przystanku autobusowym).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 52 z 200827.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/391/WPZiB z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L137 - 13 z 200827.5.2008

  Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2008–2010)

 • Dz. U. L137 - 6 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L137 - 4 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2008 z dnia 23 maja 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L137 - 2 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2008 z dnia 26 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L137 - 1 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 455/2008 z dnia 26 maja 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 752/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.