Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 52

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/391/WPZiB z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

Data ogłoszenia:2008-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 52

L 137/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/391/WPZiB z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Francesca Vendrella jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Afganistanie zostaje niniejszym przedłużony do dnia 30 czerwca 2008 r.”; 2) artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. wynosi 975 000 EUR.”. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/131/WPZiB (1) przedłużające mandat Francesca Vendrella jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie do dnia 31 maja 2008 r. Francesc Vendrell poinformował Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, że będzie mógł pełnić obowiązki Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) do dnia 30 czerwca 2008 r. i że w związku z tym jego mandat jako SPUE powinien zostać przedłużony do tej daty. Rada ma zamiar mianować nowego SPUE na dalszy okres – do dnia 28 lutego 2009 r. Finansowa kwota odniesienia przewidziana we wspólnym działaniu 2008/131/WPZiB na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie do dnia 31 maja 2008 r. powinna również obejmować okres przedłużenia mandatu do dnia 30 czerwca 2008 r.,

(2)

(3)

Publikacja Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2008/131/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 26.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 25 z 200827.5.2008

  Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczych

 • Dz. U. L137 - 13 z 200827.5.2008

  Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2008–2010)

 • Dz. U. L137 - 6 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L137 - 4 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2008 z dnia 23 maja 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L137 - 2 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2008 z dnia 26 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L137 - 1 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 455/2008 z dnia 26 maja 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 752/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.