Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/7

ZAŁĄCZNIK I Wzór świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących z produkcji ekologicznej do Wspólnoty Europejskiej Wzór świadectwa ustala się w odniesieniu do: — treści, — formatu – pojedyncza kartka, — rozmieszczenia i wymiarów pól.

L 166/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2008

27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/9

L 166/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2008

27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/11

ZAŁĄCZNIK II Wzór wyciągu ze świadectwa kontroli Wzór wyciągu ustala się w odniesieniu do: — treści, — formatu, — rozmieszczenia i wymiarów pól.

L 166/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2008

27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/13

L 166/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2008

ZAŁĄCZNIK III Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2001 (Dz.U. L 243 z 13.9.2001, s. 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2002 (Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 31) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2002 (Dz.U. L 289 z 26.10.2002, s. 15) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2004 (Dz.U. L 122 z 26.4.2004, s. 10) Jedynie art. 3

27.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/15

ZAŁĄCZNIK IV Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1788/2001 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 ust. 1–9 Artykuł 4 ust. 10 wyrażenie wprowadzające Artykuł 4 ust. 10 tiret pierwsze do piątego Artykuł 4 ust. 11 i 12 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 ust. pierwszy i drugi Artykuł 7 ust. trzeci Artykuł 8 — Artykuł 9 Załącznik I Załącznik II — —

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 ust. 1–9 Artykuł 4 ust. 10 wyrażenie wprowadzające Artykuł 4 ust. 10 lit. a)–e) Artykuł 4 ust. 11 i 12 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 ust. 1 i 2 — — Artykuł 8 Artykuł 9 Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 166 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 31 z 200827.6.2008

  Dyrektywa Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L166 - 29 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach terytorialnych Norwegii obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L166 - 27 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L166 - 26 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L166 - 25 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L166 - 23 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 21 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L166 - 19 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasowego zawieszenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 18 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L166 - 16 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200827.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.