Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 65

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 168 z 28.6.2008)

Data ogłoszenia:2008-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 65

1.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/65

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 168 z dnia 28 czerwca 2008 r.) Strona 28, załącznik, tytuł: zamiast: powinno być: „Refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych stosowane od dnia 27 czerwca 2008 r.”, „Refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych stosowane od dnia 30 kwietnia 2008 r.”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 17 grudnia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 14) Strona 24, art. 28 ust. 1 lit. b) ppkt (ii): zamiast: „(ii) w przypadku wniosku złożonego na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002, …”,

powinno być: „(ii) w przypadku wniosku złożonego na podstawie art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 6/2002, …”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 171 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 63 z 20081.7.2008

  Decyzja nr 1/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu

 • Dz. U. L171 - 16 z 20081.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/67/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

 • Dz. U. L171 - 9 z 20081.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/66/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu-P, fenpropidyny oraz chinoklaminy jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L171 - 6 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L171 - 3 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (1)

 • Dz. U. L171 - 1 z 20081.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.