Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 25

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 19 z 23.1.2008)

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 25

Strona 1 z 3
4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/25

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 19 z dnia 23 stycznia 2008 r.) Strony 29 i 30 (załącznik I), 61 (załącznik IA) i 95 (załącznik IB): zamiast: „Molwa niebieska Molva dypterigia”,

powinno być: „Molwa niebieska Molva dypterygia”. Strona 32, załącznik IA, gatunek: Dobijakowate, strefa: IIIa; wody WE stref IIa oraz IV SAN/2A3A4: zamiast: „Gatunek:

Dobijakowate Ammodytidae Strefa: IIIa; wody WE stref IIa oraz IV (1) SAN/2A3A4.

Dania Zjednoczone Królestwo Wszystkie państwa członkowskie WE Norwegia TAC

Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono (2) Nie ustalono 20 000 (3) Nie ustalono Analityczny TAC. Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Z wyjątkiem wód w odległości 6 mil od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula. (2) Kwota może być poławiana wyłącznie w wodach WE w strefach ICES IIa, IIIa oraz IV. Z wyjątkiem Danii oraz Zjednoczonego Królestwa. (3) Do wykorzystania w strefie ICES IV.”,

powinno być: „Gatunek:

Dobijakowate Ammodytidae Strefa: IIIa; wody WE stref IIa oraz IV (1) SAN/2A3A4.

Dania Zjednoczone Królestwo Wszystkie państwa członkowskie WE Norwegia TAC

Nie ustalono Nie ustalono (2) Nie ustalono (3) Nie ustalono 20 000 (4) Nie ustalono Analityczny TAC. Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Z wyjątkiem wód w odległości 6 mil od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula. (2) Kwota może być poławiana wyłącznie w wodach WE w strefach ICES IIa, IIIa oraz IV. (3) Z wyjątkiem Danii oraz Zjednoczonego Królestwa. Kwota może być poławiana w wodach WE w strefach ICES IIa, IIIa oraz IV. Jednakże Szwecja może poławiać w strefie IIIa oraz w wodach WE stref IIa i IV. (4) Do wykorzystania w strefie ICES IV.”.

Strona 39, załącznik IA, gatunek: Śledź, strefa: wody WE i wody międzynarodowe w strefach Vb, VIb i VIaN: zamiast: „HER/5B6ANB.”,

powinno być: „HER/5B6ANB”. Strona 47, załącznik IA, gatunek: Smuklice, strefa: VIIIc, IX i X; wody WE CECAF 31.1.1 LEZ/8C3411: zamiast: „CECAF 31.1.1”,

powinno być: „CECAF 34.1.1”.

L 176/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

Strona 56, załącznik IA, gatunek: Witlinek, strefa: IX oraz X; wody WE CECAF 31.1.1 WHG/9/3411: zamiast: „CECAF 31.1.1”,

powinno być: „CECAF 34.1.1”.

Strona 61, załącznik IA, gatunek: Molwa niebieska, strefa: wody WE strefy VIa na północ od 56°30′ N oraz VIb BLI/6AN6B, przypis nr 1: zamiast: „(1) Poławiane za pomocą włoków: przyłowy buławika czarnego oraz pałasza czarnego należy wliczać do tej kwoty.”,

powinno być: „(1) Przyłowy buławika czarnego oraz pałasza czarnego należy wliczać do tej kwoty.”.

Strona 63, załącznik IA, gatunek: Molwa, strefa: wody WE stref IIa, IV, Vb, VI oraz VII LIN/2A47-C, przypis nr 3: zamiast: „(3) Łącznie z brosmą. Wyłącznie do łowienia taklami w strefach VIb i VIa na północ od 56°30′ N”,

powinno być: „(3) Łącznie z brosmą. Wyłącznie do łowienia w strefach VIb i VIa na północ od 56°30′ N”.

Strona 75, załacznik IA, gatunek: Rajowate, strefa: wody WE stref IIa oraz IV SRX/2AC4-C, dodaje się nowy przypis nr 2: zamiast: „Gatunek:

Rajowate Rajidae Strefa: wody WE stref IIa oraz IV SRX/2AC4-C

Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Zjednoczone Królestwo WE TAC

277 (1) 11 (1) 14 (1) 43 (1) 236 (1) 1 062 (1) 1 643 (1) 1 643

Analityczny TAC Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 176 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 20 z 20084.7.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/550/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB

 • Dz. U. L176 - 16 z 20084.7.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4)

 • Dz. U. L176 - 13 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na lata zbiorów 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2700)

 • Dz. U. L176 - 11 z 20084.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2775) (1)

 • Dz. U. L176 - 10 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 8 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. dostosowujące kwoty, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) w okresie od 2008 do 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/2008

 • Dz. U. L176 - 3 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L176 - 1 z 20084.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.