Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 41

Tytuł:

Regulamin nr 54 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów użytkowych i ich przyczep

Data ogłoszenia:2008-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 41

Strona 1 z 17
11.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/41

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 54 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych pojazdów użytkowych i ich przyczep Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty w tym: Suplement 16 do oryginalnej wersji regulaminu – Data wejścia w życie: 13 listopada 2004 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Zakres Definicje Oznaczenia Wniosek o udzielenie homologacji Homologacja Specyfikacje Zmiana i rozszerzenie homologacji typu opony Zgodność produkcji Sankcje za niezgodność produkcji Ostateczne zaprzestanie produkcji Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Komunikat dotyczący udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu opony pneumatycznejj pojazdów silnikowych na mocy regulaminu nr 54 Załącznik II Układ znaku homologacji Załącznik III Układ oznaczeń opony Załącznik IV Wykaz symboli indeksów nośności Załącznik V Oznaczenie rozmiaru opony i wymiary: Część I – Opony europejskie; Część II – Opony ze Stanów Zjednoczonych Załącznik VI Metoda pomiaru opon pneumatycznych Załącznik VII Procedura obciążeniowych/prędkościowych badań trwałościowych Dodatek 1 Program badań trwałościowych Dodatek 2 Zależność między wskaźnikiem ciśnienia a jednostkami ciśnienia Załącznik VIII Zmiana nośności w zależności od prędkości; opony radialne i diagonalne pojazdów użytkowych Załącznik IX KOMUNIKAT, Podwyższenie parametrów opisu eksploatacyjnego do celów bieżnikowania zgodnie z regulaminem nr 109

Załącznik I

L 183/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2008

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin obejmuje nowe opony pneumatyczne przeznaczone do stosowania m.in. w pojazdach należących do kategorii M2, M3, N oraz O3 i O4 (*). Jednakże niniejszego regulaminu nie stosuje się do typów opon oznaczonych symbolami indeksu prędkości, które odpowiadają prędkościom niższym niż 80 km/h. 2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. „Typ opony pneumatycznej” oznacza kategorię opon, które nie różnią się między sobą pod względem następujących podstawowych właściwości: Producent; Oznaczenie rozmiaru opony; Kategoria zastosowania; Budowa (diagonalna; radialna); Indeks prędkości; Indeksy nośności; oraz Przekrój; Kategoria zastosowania: „Opona zwykła” oznacza oponę przeznaczoną do normalnego, codziennego użytkowania drogowego; „Opona do zastosowań specjalnych” oznacza oponę przeznaczoną do mieszanego zastosowania drogowego i terenowego lub do innych zastosowań specjalnych. „Opona śniegowa” oznacza oponę, której rzeźba bieżnika, mieszanka bieżnika lub budowa są zasadniczo zaprojektowane tak, aby w warunkach występowania śniegu zapewnić lepszą charakterystykę pracy niż w przypadku zwykłej opony, pod względem zdolności opony do zapoczątkowania i utrzymania ruchu pojazdu. „Budowa” opony pneumatycznej oznacza charakterystykę techniczną osnowy opony. W szczególności wyróżnia się następujące typy budowy: „Diagonalna” określa typ budowy opony pneumatycznej, w którym warstwy kordu sięgają do stopki (kołnierza) opony i są ułożone na przemian pod kątami znacznie mniejszymi niż 90 ° w stosunku do osi bieżnika; „Radialna” (promieniowa) określa typ budowy opony pneumatycznej, w którym warstwy kordu sięgają do stopki (kołnierza) opony i są ułożone zasadniczo pod kątem 90 ° w stosunku do osi bieżnika, a osnowę stabilizuje ułożone obwodowo i zasadniczo nierozciągliwe opasanie. „Stopka” (kołnierz) oznacza tę część opony pneumatycznej, której kształt i budowa umożliwiają założenie i utrzymanie opony na obręczy koła (1); „Kord” oznacza włókna, które tworzą tkaninę warstw osnowy w oponie pneumatycznej (1);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 183 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 40 z 200811.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE odnośnie do wykazu regionów w Polsce urzędowo wolnych od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3284) (1)

 • Dz. U. L183 - 38 z 200811.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3046)

 • Dz. U. L183 - 37 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Polski i jednego zastępcy członka z Polski w Komitecie Regionów

 • Dz. U. L183 - 36 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Łotwy

 • Dz. U. L183 - 35 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów z Portugalii

 • Dz. U. L183 - 34 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 98/481/WE zatwierdzającą zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L183 - 33 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Portugalii

 • Dz. U. L183 - 31 z 200811.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L183 - 30 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L183 - 29 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L183 - 27 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L183 - 17 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L183 - 15 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chamomilla Bohemica (ChNP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (ChNP), Slovenská parenica (ChOG), Cipollotto Nocerino (ChNP))

 • Dz. U. L183 - 13 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L183 - 1 z 200811.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 654/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz kumaryny wysyłanej z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, niezależnie od tego, czy zgłoszono ją jako pochodzącą z Indii, Tajlandii, Indonezji i Malezji, czy też nie, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.