Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 37

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/582/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (  Dz.U. L 186 z 15.7.2008)

Data ogłoszenia:2008-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 37

Strona 1 z 3
23.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/37

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/582/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 186 z dnia 15 lipca 2008 r.) Strona 40, dodaje się załącznik w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK Pozycja budżetowa 6701

L 194/38

Państwo człon­ kowskie Przyczyna korekty Rodzaj % Waluta Kwota

Środek

Rok budże­ towy

Wcześniej dokonane odliczenia

Skutki finansowe

PL

DE Duża liczba błędów administracyjnych i formalnych Duża liczba błędów administracyjnych i formalnych Duża liczba błędów administracyjnych i formalnych Ogółem DE Zwrot w wyniku częściowego unieważnienia decyzji Komisji 2004/457/WE na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-266/04 Przekroczenie pułapu ilościowego Opóźnione płatności dla beneficjentów systemów pomocy Opóźnione płatności dla beneficjentów systemów pomocy Nieprzestrzeganie warunków ochrony środowiska naturalnego Nieprzestrzeganie warunków ochrony środowiska naturalnego Nieprzestrzeganie warunków ochrony środowiska naturalnego Uchybienia w kontrolach na miejscu Uchybienia w kontrolach na miejscu Uchybienia w kontrolach na miejscu Uchybienia w kontrolach na miejscu jednorazowa jednorazowa jednorazowa jednorazowa ryczałtowa ryczałtowa ryczałtowa ryczałtowa 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % jednorazowa jednorazowa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ogółem ES ryczałtowa 10,00 % EUR – 999 506,00 – 2 971 890,00 823 834,00 ryczałtowa 5,00 % EUR – 182 680,00 ryczałtowa 10,00 % EUR – 922 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwój obszarów Gwarancji

wiejskich

– Duża liczba błędów administracyjnych i formalnych ryczałtowa 10,00 % EUR 0,00

S.

2003

– 867 397,00

– 867 397,00 – 922 307,00 – 182 680,00 – 999 506,00 – 2 971 890,00 823 834,00

DE

Rozwój obszarów Gwarancji

wiejskich

S.

2004

DE

Rozwój obszarów Gwarancji

wiejskich

S.

2005

DE

Rozwój obszarów Gwarancji

wiejskich

S.

2005

ES

Premie za zwierzęta i rośliny uprawne

ES

Premie mleczne

2004

– 52 361,34 – 14 397 498,21 – 1 009 945,97 – 634 839,09 – 410 503,12 – 546 120,92 – 373 751,67 – 361 340,41 – 354 082,79 – 150,72 – 17 316 760,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– 52 361,34 – 14 397 498,21 – 1 009 945,97 – 634 839,09 – 410 503,12 – 546 120,92 – 373 751,67 – 361 340,41 – 354 082,79 – 150,72 – 17 316 760,25

ES

Owoce i warzywa – orzechy

2005

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ES

Owoce i warzywa – orzechy

2006

ES

Owoce i warzywa – wycofania

2004

ES

Owoce i warzywa – wycofania

2005

ES

Owoce i warzywa – wycofania

2006

ES

Premie za mięso – premia wołowa

2003

ES

Premie za mięso – premia wołowa

2004

ES

Premie za mięso – premia wołowa

2005

23.7.2008

ES

Premie za mięso – premia wołowa

2006

23.7.2008

Państwo człon­ kowskie Przyczyna korekty Rodzaj % Waluta Kwota Skutki finansowe

Środek

Rok budże­ towy

Wcześniej dokonane odliczenia

FR Niezgodność z procesem produkcji Niezgodność z procesem produkcji Uchybienia w kontrolach kluczowych – sprawo­ zdania z kontroli niewystarczające w odniesieniu do dobrych praktyk rolniczych ryczałtowa 5,00 % EUR 0,00 Uchybienia w kontrolach kluczowych – sprawo­ zdania z kontroli niewystarczające w odniesieniu do dobrych praktyk rolniczych ryczałtowa 5,00 % EUR Uchybienia w kontrolach kluczowych – sprawo­ zdania z kontroli niewystarczające w odniesieniu do dobrych praktyk rolniczych ryczałtowa 5,00 % EUR Ogółem FR Niewłaściwa organizacja czasowa pokontrolnych szybkich wizyt terenowych, niedokładne określenie obszaru kwalifikującego się do płatności obszaro­ wych Niewłaściwa organizacja czasowa pokontrolnych szybkich wizyt terenowych, niedokładne określenie obszaru kwalifikującego się do płatności obszaro­ wych Włączenie terenów wspólnych do obliczeń obszaru uprawy paszowej w ramach programów pomoco­ wych na zwierzęta Włączenie terenów wspólnych do obliczeń obszaru uprawy paszowej w ramach programów pomoco­ wych na zwierzęta Włączenie terenów wspólnych do obliczeń obszaru uprawy paszowej w ramach programów pomoco­ wych na zwierzęta Włączenie terenów wspólnych do obliczeń obszaru uprawy paszowej w ramach programów pomoco­ wych na zwierzęta Niepełne funkcjonowanie LPIS-GIS, niedostateczne kontrole na miejscu Niepełne funkcjonowanie LPIS-GIS, niedostateczne kontrole na miejscu Niepełne funkcjonowanie LPIS-GIS, niedostateczne kontrole na miejscu jednorazowa jednorazowa ryczałtowa 5,00 % GBP ryczałtowa 5,00 % GBP – 7 292 136,60 – 39 302 426,21 – 68 795,00 – 432 112,00 0,00 – 3 242 982,00 ryczałtowa 2,00 % EUR – 490 222,38 0,00 ryczałtowa 2,00 % EUR – 1 988 080,56 0,00

Mleko w proszku do produkcji kazeiny

2003

Niezgodność z procesem produkcji

ryczałtowa

2,00 %

EUR

– 1 069 944,66 0,00

– 1 069 944,66 – 1 988 080,56 – 490 222,38 – 3 242 982,00

FR

Mleko w proszku do produkcji kazeiny

2004

FR

Mleko w proszku do produkcji kazeiny

2005

PL

FR

Rozwój obszarów wiejskich – S. Gwarancji – Środki towarzyszące (środki obszarowe)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 194 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 42 z 200823.7.2008

  Sprostowanie do informacji o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati (  Dz.U. L 165 z 26.6.2008)

 • Dz. U. L194 - 34 z 200823.7.2008

  Decyzja Rady 2008/605/WPZiB z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L194 - 14 z 200823.7.2008

  Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Dz. U. L194 - 12 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie powołania członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. L194 - 9 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3568)

 • Dz. U. L194 - 3 z 200823.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca architekturę fizyczną i wymogi dotyczące interfejsów krajowych oraz infrastruktury łączności między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) i interfejsami krajowymi w fazie rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2693)

 • Dz. U. L194 - 1 z 200823.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.