Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 181

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 181

Strona 1 z 2
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/181

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2 (2008/12/WE)

L 2/182

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI Tytuł 1 — Ogółem 108 570 000 108 570 000

2 20

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 41 000 000 41 000 000 4 644 000 4 644 000 45 644 000 45 644 000

3 30

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA Tytuł 3 — Ogółem 798 000 798 000 106 000 106 000 904 000 904 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI Tytuł 5 — Ogółem 6 089 000 6 089 000

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG Tytuł 6 — Ogółem 706 000 706 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ Tytuł 7 — Ogółem p.m. p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem 1 200 000 1 200 000

OGÓŁEM

158 363 000

4 750 000

163 113 000

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/183 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wkłady Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

35 000 000 41 000 000

4 644 000 4 644 000

39 644 000 45 644 000

Tytuł 2 — Ogółem

41 000 000

4 644 000

45 644 000

L 2/184

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Wkłady Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

35 000 000

4 644 000

39 644 000

Uwagi Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do o budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł 02 03 02 zestawienia wydatków w części III „Komisja” budżetu ogólnego). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/185 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 3 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

300

Wkład EOG ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

798 000 798 000

106 000 106 000

904 000 904 000

Tytuł 3 — Ogółem OGÓŁEM

798 000 158 363 000

106 000 4 750 000

904 000 163 113 000

L 2/186

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

TYTUŁ 3 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

300

Wkład EOG

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

798 000

106 000

904 000

Uwagi Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art 82 oraz Protokołami 31 i 32 porozumienia.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/187 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 51 913 000 51 913 000

2 21

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI NA INFORMATYKĘ Tytuł 2 — Ogółem 17 675 000 39 279 000 4 750 000 4 750 000 22 425 000 44 029 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 65 714 000 65 714 000

9

INNE WYDATKI Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 181 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.