Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 219

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 219

Strona 1 z 2
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/219

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 (2008/14/WE)

L 2/220

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem 45 986 000 45 986 000 149 058 149 058 46 135 058 46 135 058

OGÓŁEM

45 986 000

149 058

46 135 058

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/221

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

202 2020

Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa Artykuł 2 0 2 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 45 986 000 149 058 149 058 149 058 149 058 149 058 46 135 058

Tytuł 2 — Ogółem OGÓŁEM

45 986 000 45 986 000

149 058 149 058

46 135 058 46 135 058

L 2/222

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

202

Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

2020

149 058

149 058

Uwagi Fundusze WE mające finansować uczestnictwo krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/223

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 14 378 988 14 378 988

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 2 247 006 2 247 006

3 33 38

WYDATKI OPERACYJNE POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM Tytuł 3 — Ogółem 1 231 560 25 000 000 29 491 560 17 498 17 498 1 249 058 25 000 000 29 509 058

OGÓŁEM

46 117 554

17 498

46 135 052

L 2/224

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI ROZDZIAŁ 3 8 — PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 3

330 3303

Posiedzenia ekspertów Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa Artykuł 3 3 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM 1 231 560 1 231 560 17 498 17 498 17 498 17 498 1 249 058 1 249 058

ROZDZIAŁ 3 8

381 3810 3811 3812 3813

Środki związane ze zwalczaniem zanieczyszczeń — wsparcie operacyjne Sieć usług w zakresie usuwania skutków wycieku oleju na morzu Fundusz operacyjny Pozostałe wsparcie techniczne Podróże służbowe Artykuł 3 8 1 — Ogółem Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — usługi obrazowania satelitarnego Wdrażanie usług Rozwój usług Spotkania ekspertów i szkolenia Podróże służbowe Artykuł 3 8 2 — Ogółem Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — współpraca, koordynacja i informacja współpraca, koordynacja i informacja Artykuł 3 8 3 — Ogółem Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — pozostałe działania Podróże służbowe Spotkania, warsztaty Inne Artykuł 3 8 4 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 8 — OGÓŁEM 25 000 000 25 000 000

382 3820 3821 3822 3823

383 3830

384 3840 3841 3842

Tytuł 3 — Ogółem OGÓŁEM

29 491 560 46 117 554

17 498 17 498

29 509 058 46 135 052

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 219 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.