Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 43

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 43

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 (2008/2/WE)

L 2/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Ogółem 42 800 000 42 800 000

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 26 530 000 26 530 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Ogółem 1 404 000 1 404 000

4 40

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Ogółem 336 000 336 000 500 000 500 000 836 000 836 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem 418 000 418 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem 57 000 57 000

7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH Tytuł 7 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

71 545 000

500 000

72 045 000

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/45

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 4 INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 0

402

Współpraca techniczna z państwami trzecimi ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM

p.m. 336 000

500 000 500 000

500 000 836 000

Tytuł 4 — Ogółem OGÓŁEM

336 000 71 545 000

500 000 500 000

836 000 72 045 000

L 2/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 4 INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI

402

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

p.m.

500 000

500 000

Uwagi Dochody przyznane na poszczególne cele, przeznaczone na kontynuowanie wsparcia dla programu wspólnotowego CARDS, w celu wspomagania Komisji i współpracy z nią.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/47

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 33 745 000 33 745 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 9 954 000 9 954 000

3

WYDATKI OPERACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 27 846 000 27 846 000

4 40

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. 500 000 500 000 500 000 500 000

OGÓŁEM

71 545 000

500 000

72 045 000

L 2/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 4 PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

ROZDZIAŁ 4 0 — WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 0

400 4000

Współpraca techniczna z państwami trzecimi Współpraca techniczna z państwami trzecimi Artykuł 4 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Tytuł 4 — Ogółem OGÓŁEM

p.m. 71 545 000

500 000 500 000

500 000 72 045 000

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/49

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 4 PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

ROZDZIAŁ 4 0 — WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

400 4000

Współpraca techniczna z państwami trzecimi Współpraca techniczna z państwami trzecimi

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

p.m.

500 000

500 000

Uwagi Środki te są związane ze środkami przeznaczonymi na kontynuowanie wsparcia dla programu wspólnotowego CARDS, w celu wspomagania Komisji i współpracy z nią.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.