Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 9

ZAŁĄCZNIK VIII Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 936/97 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowadzające Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy tiret drugie Artykuł 1 ust. 1 akapit drugi Artykuł 1 ust. 2 i 3 Artykuł 2 Artykuł 3 ust. 1 zdanie wprowadzające Artykuł 3 ust. 1 tiret pierwsze Artykuł 3 ust. 1 tiret drugie Artykuł 3 ust. 2 Artykuł 4 zdanie wprowadzające Artykuł 4 lit. c) Artykuł 4 lit. d) Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 ust. 1 Artykuł 8 ust. 2 lit. a) Artykuł 8 ust. 2 lit. b) Artykuł 8 ust. 2 lit. c) Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy zdanie wprowadzające Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy tiret pierwsze Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy tiret drugie Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy tiret trzecie Artykuł 8 ust. 3 akapit drugi i trzeci Artykuł 8 ust. 3 akapit czwarty Artykuł 8 ust. 3 akapit piąty Artykuł 9 Artykuł 10 — — Artykuł 13 Załącznik I Załącznik II Załącznik III — — — — —

Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowadzające Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) Artykuł 1 ust. 1 akapit drugi Artykuł 1 ust. 2 i 3 Artykuł 2 Artykuł 3 ust. 1 zdanie wprowadzające Artykuł 3 ust. 1 lit. a) Artykuł 3 ust. 1 lit. b) Artykuł 3 ust. 2 Artykuł 4 zdanie wprowadzające Artykuł 4 lit. a) Artykuł 4 lit. b) Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 ust. 1 Artykuł 8 ust. 2 akapit pierwszy Artykuł 8 ust. 2 akapit drugi Artykuł 8 ust. 2 akapit trzeci Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy zdanie wprowadzające Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) Artykuł 8 ust. 4 Artykuł 8 ust. 5 Artykuł 8 ust. 6 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV Załącznik V Załącznik VI Załącznik VII Załącznik VIII

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 17 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.