Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4017) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 3

7b.

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2006 r.

7c.

1 lipca 2009 r.

8a.

Pojazdy homologowane przed dniem 31 grudnia 2010 r. oraz części zamienne do tych pojazdów (przegląd w 2009 r.) Pojazdy homologowane przed dniem 31 grudnia 2010 r. oraz części zamienne do tych pojazdów (przegląd w 2009 r.)

X (1)

8b.

Stop lutowniczy w zastosowaniach elektrycznych na szkle

X (1)

23.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/13

Materiały i części

Zakres i data wygaśnięcia zwolnienia

Mają być oznako­ wane lub rozpo­ znawalne zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt iv)

9.

Gniazda zaworów

Jako części zamienne do silników wybudowanych przed dniem 1 lipca 2003 r. X (2) (dotyczy elementów innych niż piezoelektryczne w silnikach) Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2006 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

10.

Części elektryczne zawierające ołów w szklanych lub ceramicznych składnikach matryc, z wyjątkiem szkła z żarówek i porcelany z korpusów świec zapłonowych

11.

Pirotechniczne środki inicjujące

Sześciowartościowy chrom 12a. Powłoki antykorozyjne Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2007 r. Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2008 r. X

12b. Powłoki antykorozyjne związane z zespołami śrub i nakrętek stosowanymi w podwoziach 13. Rtęć 14a. Lampy wyładowcze do reflektorów Chłodziarki absorpcyjne turystycznych samochodowych przyczep

Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2012 r. oraz części zamienne do tych pojazdów Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2012 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X

14b. Lampy fluorescencyjne wskaźników deski rozdzielczej

X

Kadm 15. Akumulatory do pojazdów z napędem elektrycznym 31 grudnia 2008 r. i po tym terminie jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 31 grudnia 2008 r.

(1) Demontaż, jeśli w powiązaniu z pozycją 10 został przekroczony średni próg 60 gramów na pojazd. Dla zastosowania tej klauzuli nie uwzględnia się urządzeń elektronicznych zainstalowanych przez producenta na linii produkcyjnej (2) Demontaż, jeśli w powiązaniu z pozycją 8 został przekroczony średni próg 60 gramów na pojazd. Dla zastosowania tej klauzuli nie uwzględnia się urządzeń elektronicznych zainstalowanych przez producenta na linii produkcyjnej.

Uwagi Dopuszczalna jest maksymalna zawartość w masie, w jednorodnym materiale, do 0,1 % ołowiu, sześciowartościowego chromu i rtęci oraz do 0,01 % kadmu. Ponowne użycie części pojazdów, które były już na rynku w dniu wygaśnięcia zwolnienia jest dozwolone bez ograniczeń, ponieważ nie jest objęte art. 4 ust. 2 lit. a). Części zamienne wprowadzone na rynek po dniu 1 lipca 2003 r., wykorzystywane w pojazdach wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2003 r., są wyłączone z postanowień art. 4 ust. 2 lit. a) (*).

(*) Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do obciążników kół, szczotek węglowych do silników elektrycznych oraz okładzin hamulców.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 225 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 17 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Seszeli w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4344)

 • Dz. U. L225 - 14 z 200823.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez państwa członkowskie na plantacjach pewnych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4070)

 • Dz. U. L225 - 8 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 791/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L225 - 6 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia zabezpieczeń w odniesieniu do niektórych przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny

 • Dz. U. L225 - 5 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1319/2006 w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny

 • Dz. U. L225 - 3 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L225 - 1 z 200823.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.