Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 242 POZ 19

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2008-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 242 POZ 19

10.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/19

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1 (2008/704/WE)

L 242/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

DOCHODY

Tytuł Rozdział Budżet 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem 44 435 000 44 435 000 47 025 000 47 025 000 5 767 879 5 767 879 3 202 866 50 202 879,— 50 227 866,— 3 202 866 50 202 879,— 50 227 866,—

OGÓŁEM

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866 50 202 879,— 50 227 866,—

10.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/21

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

WYDATKI

Tytuł Rozdział Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

1 11

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Tytuł 1 — Ogółem 14 615 000 17 060 000 14 615 000 17 060 000 1 056 000 1 056 000 1 056 000 1 056 000 15 671 000 18 116 000 15 671 000 18 116 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZAKUPY INFORMATYCZNE Tytuł 2 — Ogółem 780 000 2 740 000 780 000 2 740 000 120 000 120 000 120 000 120 000 900 000 2 860 000 900 000 2 860 000

21

3 39

WYDATKI OPERACYJNE CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) Tytuł 3 — Ogółem 24 635 000 27 225 000

4 591 879 4 591 879

2 026 866 2 026 866

4 591 879 29 226 879

2 026 866 29 251 866

OGÓŁEM

44 435 000

47 025 000

5 767 879

3 202 866

50 202 879

50 227 866

L 242/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

Tabela zatrudnienia

Stanowiska 2008 Kategoria i stopień Zatwierdzone w ramach budżetu wspólnotowego Stałe Czasowe Budżet korygujący Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stałe Czasowe 2008 Zmieniony plan zatrudnienia Stałe Czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla grup zaszeregowania AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla grup zaszeregowania AST Ogółem Razem zatrudnionych

— — — 1 2 1 1 — — — — — 5 — — — 1 — — — — — — — 1 6 165

— 1 1 2 8 10 16 16 15 14 11 7 101 — — 1 1 1 3 8 10 15 13 6 58 159

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — + 16

— — — +1 — — +1 +3 +2 +5 +1 — + 13 — — — — — — — +1 +2 — — +3 + 16

— — — 1 2 1 1 — — — — — 5 — — — 1 — — — — — — — 1 6 181

— 1 1 3 8 10 17 19 17 19 12 7 114 — — 1 1 1 3 8 11 17 13 6 61 175

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 242 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 29 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 27 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 23 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 15 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 11 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L242 - 9 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 5 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 1 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.