Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 242 POZ 29

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2008-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 242 POZ 29

10.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/29

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1 (2008/707/WE)

L 242/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 41 203 000 41 203 000 – 3 000 000 – 3 000 000 38 203 000 38 203 000

2

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 2 — Ogółem

OGÓŁEM

41 203 000

– 3 000 000

38 203 000

10.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/31

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 16 Treść Środki 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA SŁUŻBY SOCJALNE Tytuł 1 — Ogółem 23 355 000 400 000 607 000 140 000 24 507 000 – 2 230 000 100 000 – 41 000 – 35 000 – 2 206 000 21 125 000 500 000 566 000 105 000 22 301 000

2 20 21 22 23 24 26

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ Tytuł 2 — Ogółem 5 026 500 2 542 000 383 500 289 000 695 000 7 760 000 16 696 000 – 855 500 – 197 000 – 150 000 – 72 000 – 11 000 491 500 – 794 000 4 171 000 2 345 000 233 500 217 000 684 000 8 251 500 15 902 000

OGÓŁEM

41 203 000

– 3 000 000

38 203 000

L 242/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Etaty stałe 2008 2007 2006 2008 Etaty czasowe 2007 2006

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem

*

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 — 6 6 1 22 13 ( )

*

— — 1 — 5 7 1 19 11 4 1 6

*

— — 1 4 9 21 8 3 6 — — — 52 — 5 — 9 9 5 — — — — — 28 80

9 3 1 62 ( ) — 3 — — 2 3 5 6 9 — — 28 90 ( )

*

55 — 3 — — 2 4 4 4 11 — — 28 83

( ) Obniżenie liczby stanowisk AD 8 o 1 stanowisko w celu poprawienia błędu w poprzedniej publikacji.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 242 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 27 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 23 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 19 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 15 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 11 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L242 - 9 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 5 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L242 - 1 z 200810.9.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.