Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 10

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia WE–Była Jugosłowiańska Republika Macedonii z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

Data ogłoszenia:2008-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 10

L 25/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA NR 1/2007 RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA WE–BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (2008/82/WE)

RADA STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA, (4)

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony,

(5)

W związku z tym nie jest już konieczne zachowanie systemu podwójnej kontroli, bez ograniczeń ilościowych, przy przywozie do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Artykuł 7 protokołu 2 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu ustanawia system podwójnej kontroli, bez ograniczeń ilościowych, w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. W realizacji programu niezbędnej restrukturyzacji i przekształcenia przemysłu stalowego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii nastąpił znaczący postęp. Ustała potrzeba zachowania procedury administracyjnej mającej na celu szybkie zapewnienie informacji na temat trendów w obrotach handlowych, a dzięki temu zwiększającej przejrzystość i zapobiegającej przekierowaniu handlu.

Artykuł W układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu skreśla się art. 7 protokołu 2 oraz załącznik I do wspomnianego protokołu 2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r. W imieniu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia

Antonio MILOŠOSKI

(3)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 25 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 11 z 200830.1.2008

  Decyzja nr 4/2007 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczący Republiki Południowej Afryki

 • Dz. U. L25 - 8 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L25 - 6 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L25 - 4 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 3 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 79/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 152/2002 dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli)

 • Dz. U. L25 - 1 z 200830.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 78/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. dotyczące działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008–2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.