Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 47

Jedynie produkowane w zamkniętym i monitorowanym systemie gromadzenia odpadów, zatwierdzonym przez państwo członkowskie Dopuszczalne stężenie w mg/kg suchej substancji: kadm: 0,7; miedź: 70; nikiel: 25; ołów: 45; cynk: 200; rtęć: 0,4; chrom (całkowity): 70; chrom (VI): 0 Użycie ograniczone do ogrodnictwa (ogrodnictwo towarowe, uprawa roślin ozdobnych, sadownictwo, szkółki) Początkowy skład podłoża ogranicza się do produktów z niniejszego załącznika

A

Przekompostowane lub sfermentowane odpady domowe

A

Torf

A

Odpady poprodukcyjne z hodowli grzybów Odchody dżdżownic (Wermikompost) i owadów Guano Przekompostowana lub sfermentowana mieszanina resztek substancji roślinnych Produkty i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, jak poniżej: mączka z krwi mączka z kopyt mączka rogowa mączka kostna lub mączka kostna odklejona mączka rybna mączka mięsna mączka z piór, włosów i skóry wełna sierść włosy produkty mleczarskie

A

A A

Produkt otrzymany z mieszaniny resztek roślinnych poddanych kompostowaniu lub fermentacji beztlenowej do produkcji biogazu Maksymalne stężenie suchej masy chromu (VI) w mg/kg: 0

A

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/35

Dopuszczenie

Nazwa

Opis, wymogi dotyczące składu, warunki użycia

A A

Produkty i produkty uboczne pochodzenia roślinnego użyte jako nawozy Wodorosty morskie i produkty z wodorostów morskich

Na przykład: wytłoczyny z nasion roślin oleistych, łuska ziarna kakaowego, słód kukurydziany O ile bezpośrednio otrzymane z: (i) procesów fizycznych, włączając dehydratację, zamrażanie i mielenie; (ii) ekstrakcji wodnej lub wodnych roztworów kwasów lub zasad; (iii) fermentacji Drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu Drewno niepoddane chemicznemu przetworzeniu po ścięciu Z drewna niepoddanego chemicznemu przetworzeniu po ścięciu Produkt określony w pkt 7 załącznika IA.2. do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) w sprawie nawozów, 7 Zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg P205 Produkt określony w pkt 6 załącznika IA.2 do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Zawartość kadmu mniejsza lub równa 90 mg/kg Użycie ograniczone do podstawowych gleb (pH > 7,5) Produkty określone w pkt 1 załącznika IA.2 do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Produkty określone w pkt 1 załącznika IA.3 do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Produkt uzyskiwany z surowych soli potasowych w drodze procesu fizycznego wydobycia oraz możliwie zawierający także sole magnezu Z wyjątkiem wywaru gorzelniczego amonowego Wyłącznie pochodzenia naturalnego

A A A A

Trociny i wióry drzewne Przekompostowana kora Popiół drzewny Drobno mielony fosfat

A

Fosforan glinowo-wapniowy

A A A

Podstawowy żużel Surowa sól potasowa lub kainit Siarczan potasu możliwie zawierający sól magnezu Wywar gorzelniczy i ekstrakt z wywaru gorzelniczego Węglan wapnia (kreda, margiel, mielony wapń, ameliorant bretoński, (maerl), kreda fosforowa) Węglan magnezu i wapnia Siarczan magnezowy (kizeryt) Roztwór chlorku wapnia Siarczan wapnia (gips)

A A

A A A A

Wyłącznie pochodzenia naturalnego np. kreda magnezowa, mielony wapń magnezowy, wapień Wyłącznie pochodzenia naturalnego Opryskiwanie dolistne jabłoni po stwierdzeniu niedoboru wapnia Produkty określone w pkt 1 załącznika ID rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Wyłącznie pochodzenia naturalnego Produkt uboczny produkcji cukru z buraków cukrowych Produkt uboczny uzyskiwany w produkcji soli próżniowej z solanki znajdowanej w górach Produkty określone w załączniku ID.3 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Mikroelementy nieorganiczne wymienione w części E załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Wyłącznie sól kopalniana

A A A A A A

()

1

Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji cukru Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji soli próżniowej Siarka elementarna Pierwiastki śladowe Chlorek sodowy Mączka mineralna (skalna) i glinki

Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.