Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 47

3. 3.1

MATERIAŁY PASZOWE POCHODZENIA MINERALNEGO Sód: — — — — Nierafinowana sól morska Gruba sól kamienna Siarczan sodowy Węglan sodowy

L 250/44

— —

PL

Dwuwęglan sodu Chlorek sodu

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

3.2

Potas: — Chlorek potasu

3.3

Wapń: — — — — — Osady z koralowców i alg Skorupy zwierząt wodnych (w tym szkielety mątwy pospolitej) Węglan wapnia Mleczan wapnia Glukonian wapnia

3.4

Fosfor: — — — — — Odfluorowany fosforan diwapniowy Odfluorowany fosforan monowapniowy Fosforan monosodowy Fosforan wapniowo-magnezowy Fosforan wapniowo-sodowy

3.5

Magnez: — — — — — Tlenek magnezu (magnez bezwodny) Siarczan magnezu Chlorek magnezu Węglan magnezu Fosforan magnezu

3.6

Siarka: — Siarczan sodowy

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK VI

L 250/45

Dodatki paszowe i niektóre substancje stosowane w żywieniu zwierząt określone w art. 22 ust. 4

1.

DODATKI PASZOWE Wymienione dodatki muszą być zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

1.1. Dodatki dietetyczne a) Witaminy: — — — Witaminy pozyskane z surowców naturalnie występujących w paszach Witaminy syntetyczne, identyczne z naturalnymi, dla zwierząt z żołądkiem jednokomorowym Syntetyczne witaminy A, D i E identyczne z witaminami naturalnymi przeżuwaczy pod warunkiem wcześniejszego dopuszczenia przez państwa członkowskie w oparciu o ocenę możliwości uzyskania przez ekologiczne przeżuwacze niezbędnych ilości wymienionych witamin w dawkach pokarmowych

b)

Pierwiastki śladowe: E1 Żelazo: węglan żelazawy (II) siarczan żelazawy (II) monowodny lub heptawodny tlenek żelazowy (III) E2 Jod: jodan wapnia, bezwodny jodan wapnia, heksawodny jodek sodu E3 Kobalt: siarczan kobaltawy (II) monowodny lub heptawodny zasadowy węglan kobaltawy (II), monowodny E4 Miedź: tlenek miedzi (II) zasadowy węglan miedzi (II), monowodny siarczan miedzi (II), pentawodny E5 Mangan: węglan manganawy (II) tlenek manganawy i tlenek manganowy siarczan manganawy (II), mono- lub tetrawodny E6 Cynk: węglan cynku tlenek cynku siarczan cynku mono- lub heptawodny E7 E8 Molibden: molibdenian amonu, molibdenian sodu Selen: selenian sodu selenin sodu

1.2. Dodatki zootechniczne Enzymy i mikroorganizmy

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

L 250/46

PL

1.3. Dodatki technologiczne a) Środki konserwujące E E E E E E

(*)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

200 236 260 270 280 330

Kwas sorbinowy kwas mrówkowy (*) Kwas octowy (*) Kwas mlekowy (*) Kwas propionowy (*) Kwas cytrynowy

Do kiszonek: wyłącznie wtedy, gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na właściwą fermentację.

b)

Substancje antyutleniające E 306 – bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego stosowane jako antyutleniacze

c)

Substancje wiążące, przeciwzbrylające i koagulanty E E E E E E E E E 470 551b 551c 558 559 560 561 562 599 Stearynian wapnia pochodzenia naturalnego Krzemionka koloidalna Kieselgur Bentonit Glina kaolinitowa Naturalne mieszanki stearynów i chlorynu Wermikulit Sepiolit Perlit

d)

Dodatki do kiszonek Jako dodatki do kiszonek mogą być stosowane enzymy, drożdże i bakterie Użycie kwasu mlekowego, mrówkowego, propionowego i octowego w produkcji kiszonki jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy warunki pogodowe nie pozwalają na właściwą fermentację.

2.

NIEKTÓRE ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT Niżej wymienione substancje muszą być dopuszczone na mocy dyrektywy Rady 82/471/EWG dotyczącej niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1) Drożdże: Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergiensis

3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.