Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 47

Dopuszczenie

Kod

Nazwa

Przetwarzanie środków spożywczych pochodzenia roślinnego pochodzenia zwierzęcego

Szczegółowe warunki

A A A A A

(1) (2) (3)

E 553b E 938 E 939 E 941 E 948

Talk Argon Hel Azot Tlen

X X X X X

X X X X X

Środek do powlekania produktów mięsnych

Dodatek ten może być używany wyłącznie po uprzednim wykazaniu przed właściwym organem, że dla tego dodatku nie jest dostępna żadna technologiczna alternatywa, która zapewniałaby te same właściwości produktu lub umożliwiałaby zachowanie jego szczególnych właściwości. Ograniczenia dotyczą tylko produktów zwierzęcych. „Dulce de leche” lub „Confiture de lait” odnosi się do miękkiej, słodkiej, brązowej śmietany zrobionej z osłodzonego i zagęszczonego mleka.

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/51

SEKCJA B – SUBSTANCJE WSPOMAGAJĄCE PRZETWARZANIE I INNE PRODUKTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRZETWARZANIU SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Uwagi:

A: dopuszczone na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 i przeniesione przez art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 B: dopuszczone na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007

Przygotowywanie środków spożywczych pochodzenia roślinnego Przygotowywanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Dopuszczenie

Nazwa

Szczegółowe warunki

A A A A A A A A A A

Woda Chlorek wapnia Węglan wapnia Wodorotlenek wapnia Siarczan wapnia Chlorek magnezu (lub nigari) Węglan potasu Węglan sodu Kwas mlekowy Kwas cytrynowy

X X X X X X X X

X

Woda pitna w rozumieniu dyrektywy Rady 98/82/WE Koagulator

Koagulator Koagulator Suszenie winogron Produkcja cukru/cukrów X Do regulacji pH kąpieli solankowej w produkcji sera (1) Do regulacji pH kąpieli solankowej w produkcji sera (1) Produkcja oleju i hydroliza skrobi (2) Produkcja cukru/cukrów Produkcja oleju otrzymywanego z materiału siewnego rzepaku (Brassica spp) X X Produkcja żelatyny (1) Produkcja cukru/cukrów (2) Produkcja żelatyny Do regulacji pH kąpieli solankowej w przetwórstwie serów Gouda, Edam i Maasdammer, Boerenkaas, Friese i Leidse Nagelkaas Produkcja żelatyny Produkcja żelatyny

X

X

A

Wodorotlenek sodu

X

A A

Kwas siarkowy Kwas solny

X

A A A A A A A A A A A

Wodorotlenek amonu Nadtlenek wodoru Dwutlenek węgla Azot Alkohol etylowy Kwas garbnikowy Białko jaja Kazeina Żelatyna Karuk Oleje roślinne X X X X X X X X X

X X X X X

Rozpuszczalnik Środek wspomagający filtrację

X

Środki natłuszczające, przeciwprzyczepne lub przeciwpieniące

L 250/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

Dopuszczenie

Nazwa

Przygotowywanie środków spożywczych pochodzenia roślinnego

Przygotowywanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Szczegółowe warunki

A A A

Dwutlenek krzemu w postaci żelu lub zawiesiny koloidalnej Węgiel aktywowany Talk

X X X Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami czystości dodatku do żywności E 553b X Środek zwiększający lepkość miodu pitnego (1) Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami czystości dodatku do żywności E 558 Propolis (1) Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami czystości dodatku do żywności E 559 Produkcja żelatyny (1) Produkcja żelatyny (1) Produkcja żelatyny (1)

A

Bentonit

X

A

Kaolin

X

X

A A A A A A A

(1) (2)

Celuloza Ziemia okrzemkowa Perlit Łupiny orzechów laskowych Mączka ryżowa Wosk pszczeli Wosk karnauba

Ograniczenie dotyczy tylko produktów zwierzęcych. Ograniczenie dotyczy tylko produktów roślinnych.

X X X X X X X

X X X

Środek przeciwprzyczepny Środek przeciwprzyczepny

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IX

L 250/53

Składniki pochodzenia rolniczego nieprodukowane metodami ekologicznymi, o których mowa w art. 28

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.