Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 47

NIEPRZETWORZONE PRODUKTY ROŚLINNE ORAZ PRODUKTY Z NICH POZYSKANE W WYNIKU PROCESÓW

1.1. Jadalne owoce, orzechy i nasiona: — — — — — — Żołędzie Orzechy kola Agrest Marakuja (owoc męczennicy) Maliny (suszone) Czerwone porzeczki (suszone) Quercus spp. Cola acuminata Ribes uva-crispa Passiflora edulis Rubus idaeus Ribes rubrum

1.2. Jadalne przyprawy i zioła: — — — — — Pieprz (peruwiański) Nasiona chrzanu Galgant mniejszy Krokosz barwierski Ziele rukwi wodnej Schinus molle L. Armoracia rusticana Alpinia officinarum Carthamus tinctorius Nasturtium officinale

1.3. Różne: Glony, włącznie z wodorostami morskimi, dopuszczone w przetwórstwie żywności nieekologicznej

2.

PRODUKTY ROŚLINNE

2.1. Tłuszcze i oleje, rafinowane lub nierafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, pozyskane z innych roślin niż: — — — — — — — — — Kakao Kokos Oliwki Słoneczniki Palma Rzepak Krokosz barwierski Sezam Soja Theobroma cacao Cocos nucifera Olea europaea Helianthus annuus Elaeis guineensis Brassica napus, rapa Carthamus tinctorius Sesamum indicum Glycine max

2.2. Następujące cukry, skrobia oraz inne produkty ze zbóż i bulw: — — — — Fruktoza Papier ryżowy Bezdrożdżowy papier chlebowy Skrobia z ryżu i kukurydzy woskowej, niemodyfikowana chemicznie

L 250/54

PL

2.3. Różne: — — — Białko grochu Pisum spp.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

Rum, uzyskiwany tylko z soku trzciny cukrowej Kirsch przygotowany na bazie owoców i przypraw określonych w art. 27 ust. 1 lit. c)

3.

PRODUKTY ZWIERZĘCE: Organizmy wodne, niepochodzące z akwakultur i dopuszczone do przygotowywania nieekologicznych środków spożywczych — — — Żelatyna Serwatka w proszku „herasuola” Naturalne jelita

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK X

L 250/55

Gatunki, w stosunku do których stwierdzono, że istnieje wystarczająca ilość nasion lub sadzeniaków ziemniaka produkowanych metodami ekologicznymi w znacznej liczbie odmian w każdej części Wspólnoty, o których mowa w art. 45 ust. 3

L 250/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK XI Logo wspólnotowe, o którym mowa w art. 57

18.9.2008

A. 1.

LOGO WSPÓLNOTOWE Warunki dotyczące przedstawiania oraz wykorzystania logo wspólnotowego

1.1. Określone powyżej logo wspólnotowe obejmuje wzory przedstawione w części B.2 niniejszego załącznika. 1.2. Oznaczenia, które muszą zostać zawarte w logo wymienione są w części B.3 niniejszego załącznika. Istnieje możliwość połączenia logo z oznaczeniem wspomnianym w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. 1.3. Aby korzystać z logo wspólnotowego oraz z oznaczeń określonych w części B.3 niniejszego załącznika spełnione muszą zostać techniczne wymogi ustanowione w podręczniku graficznym w części B.4 niniejszego załącznika.

18.9.2008

B.2. Wzory

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/57

Español

Čeština

Dansk

Deutsch

Deutsch

Eesti keel

Eesti keel

Eλλαδα

English

Franćais

Italiano

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

L 250/58

PL

Nederlands

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Polski Portuguźs

18.9.2008

Slovenčina (slovenský jazyk)

Slovenščina (slovenski jezik)

Suomi

Svenska

Български

Română

Nederlands/Franćais

Suomi/Svenska

Franćais/Deutsch

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/59

B.3. Oznaczenia dodawane do logo wspólnotowego B.3.1. Oznaczenia pojedyncze: BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

L 250/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.