Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/13

ZAŁĄCZNIK I Wykaz umów, o których mowa w art. 1 niniejszej umowy a) Umowy o komunikacji lotniczej między rządem Indii a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, z uwzględnieniem uprzednich zmian lub uzupełnień, które w dniu podpisania niniejszej umowy były zawarte, podpisane lub tymczasowo stosowane — Umowa między rządem federalnym Austrii a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 26 października 1989 r., — Umowa między rządem Królestwa Belgii a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 6 kwietnia 1967 r., — Umowa między rządem Republiki Bułgarii a rządem Republiki Indii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w New Delhi w dniu 16 czerwca 1992 r., — Umowa między rządem Republiki Cypru a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Nikozji w dniu 18 grudnia 2000 r., — Umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Czeskiej a rządem Republiki Indii, podpisana w Delhi w dniu 16 października 1997 r., — Umowa między rządem Królestwa Danii a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 19 grudnia 1995 r., — Umowa między rządem Republiki Finlandii a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w Helsinkach w dniu 18 lipca 1995 r., — Umowa między rządem Republiki Francuskiej a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 16 lipca 1947 r., — Umowa między Republiką Federalną Niemiec a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 31 maja 1963 r., — Umowa między rządem Węgierskiej Republiki Ludowej a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 23 lutego 1966 r., — Umowa o transporcie lotniczym między rządem Irlandii a rządem Indii, podpisana w New Delhi w dniu 20 lutego 1991 r., — Umowa między rządem Włoch a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w Rzymie w dniu 16 lipca 1959 r., — Umowa między rządem Republiki Łotewskiej a rządem Republiki Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 20 października 1997 r., — Umowa między rządem Republiki Litewskiej a rządem Republiki Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 20 lutego 2001 r., — Umowa między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Republiki Indii dotycząca komunikacji lotni­ czej, podpisana w New Delhi w dniu 8 stycznia 2001 r., — umowa między rządem Republiki Malty a rządem Indii dotycząca usług lotniczych, podpisana na Malcie w dniu 5 października 1998 r., — umowa między rządem Niderlandów a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 24 maja 1951 r., — umowa między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Republiki Indii dotycząca komunikacji lotni­ czej, podpisana w New Delhi w dniu 25 stycznia 1977 r.,

L 273/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2008

— umowa dotycząca komunikacji lotniczej między rządem Republiki Portugalskiej a rządem Republiki Indii, podpi­ sana w New Delhi w dniu 6 lutego 1997 r., — umowa między rządem Rumunii a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w New Delhi w dniu 4 grudnia 1993 r., — umowa między rządem Republiki Słowackiej a rządem Indii dotycząca regularnych połączeń lotniczych, podpisana w Bratysławie w dniu 9 października 1996 r., — umowa między rządem Republiki Słowenii a rządem Indii dotycząca regularnych usług lotniczych, podpisana w New Delhi w dniu 16 lutego 2004 r., — umowa o transporcie lotniczym między rządem Hiszpanii a rządem Republiki Indii, podpisana w New Delhi w dniu 10 kwietnia 1987 r., — umowa między rządem Królestwa Szwecji a rządem Indii dotycząca komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi w dniu 19 grudnia 1995 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 18 z 200815.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086) (1)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200815.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 5 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

 • Dz. U. L273 - 3 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L273 - 1 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 0 z 200815.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.