Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 35

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

Data ogłoszenia:2008-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 35

24.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/35

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32 z dnia 6 lutego 2008 r.) Załącznik I do decyzji 2008/97/WE: zamiast: „W załączniku II do decyzji 93/52/EWG, akapit drugi dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie: »We Włoszech: — region Abruzja: prowincja Pescara, — region Friuli-Wenecja Julijska, — region Lacjum: prowincje Latina, Rzym, — …«.”, powinno być: „W załączniku II do decyzji 93/52/EWG akapit drugi dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie: »We Włoszech: — region Abruzja: prowincja Pescara, — region Friuli-Wenecja Julijska, — region Lacjum: prowincje Latina, Rieti, Rzym, Viterbo, — …«.”.

Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2000/383/WSiSW) (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 140 z dnia 14 czerwca 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 01, s. 187) Strona 187, preambuła motyw trzeci: zamiast: „(…) dotyczącą zawiadomienia Komisji z dnia 23 lipca 1998 r. (…)”,

powinno być: „(…) dotyczącą komunikatu Komisji z dnia 23 lipca 1998 r. (…)”. Strona 187, preambuła motyw ósmy: zamiast: „(…) dowody oszukańczej działalności w odniesieniu do euro.”,

powinno być: „(…) dowody działań mających na celu dokonanie oszustwa dotyczącego euro.”. Strona 188, art. 1 tiret trzecie: zamiast: „(…) oraz organizacji międzyrządowych.”,

powinno być: „(…) oraz organizacji międzynarodowych.”. Strona 188, art. 3 ust. 1 lit. a): zamiast: „jakiegokolwiek oszukańczego wytwarzania lub zmiany waluty, niezależnie od (…)”,

powinno być: „jakiegokolwiek podrabiania lub przerabiania waluty w celu dokonania oszustwa, niezależnie od (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 32 z 200824.10.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 24 września 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L281 - 30 z 200824.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na drugą połowę roku 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5976)

 • Dz. U. L281 - 16 z 200824.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894) (1)

 • Dz. U. L281 - 14 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L281 - 10 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L281 - 8 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L281 - 7 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L281 - 3 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy dla wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L281 - 1 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 0 z 200824.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.