Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 20/06 (ex NN 30/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3223) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 4

Strona 4 z 11

(5) Informacje oparte na ocenach przeprowadzonych przez Euromonitor, 2003.

L 29/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2008

(22)

W oparciu o te założenia i prognozy opracowane przez członków kierownictwa ds. handlowych na podstawie informacji uzyskanych podczas targów, od przedstawicieli handlowych i bezpośrednio od odbiorców, w Novoles Straža opracowano plan sprzedaży na lata 2004–2008. Na podstawie realistycznych prognoz przewiduje się, że w latach 2003–2008 zostanie osiągnięty wzrost sprzedaży krajowej w granicach od 3,6 % do 5,7 %

(24)

i sprzedaży zagranicznej w granicach od 6,5 % do 8,4 %. W związku z tym w wyniku restrukturyzacji spółka w 2008 r. uzyska marżę operacyjną w wysokości 11,7 %. Wskaźnik zysku operacyjnego do kapitału własnego wzrośnie w 2008 r. do 12,6 %. 4. Koszty i finansowanie restrukturyzacji W poniższej tabeli podano informacje dotyczące finansowania kosztów restrukturyzacji:

(23)

Tabela 2 Koszty i finansowanie restrukturyzacji

Wymagane środki (w tys. SIT) Środki własne Dotacje Gwarancja Ogółem

Restrukturyzacja finansowa Restrukturyzacja w zakresie marketingu i rozwoju przedsiębiorstwa Restrukturyzacja technologiczna Restrukturyzacja zatrudnienia Ogółem:

(*) Dane zamieszczone przez Komisję.

369 000 (*) 675 000

1 100 000

1 469 000 675 000

1 456 000 253 988 2 384 988 282 771 282 771

200 000

1 656 000 536 759

1 300 000

4 337 699

(25)

Spółka otrzymała pomoc państwa w łącznej wysokości 1 583 mln SIT (6,6 mln EUR); jednakże w rzeczywistości stało się to dopiero pod koniec 2004 r., a nie jak planowano, w połowie 2004 r. Główne wsparcie polega na udzieleniu gwarancji państwa na cztery pożyczki w łącznej wysokości 1,3 mld SIT, które pomogą Novoles Straža w zmianie harmonogramu spłaty obecnego zadłużenia. Termin spłaty wynosi siedem lat, w tym dwa lata moratorium. Po tej zmianie stopa oprocentowania wynosi 4,5 %, łącznie z kwotą płatności ryczałtowej w wysokości 0,1 % z tytułu kosztów zawarcia i obsługi transakcji kredytowej. Gwarancja pokryje 100 % pożyczki i będzie dodatkowo zabezpieczona hipoteką w co najmniej 65 %. Słowenia twierdzi, że 2 385 mln SIT kosztów restrukturyzacji spółki pokrywa z środków własnych. Jednakże

(28)

(26)

Komisja uważa za właściwe dodatkowo uwzględnić kwotę w wysokości 569 mln SIT pochodzącą z prywatnego finansowania pożyczek (stanowiącą 8,5 %). Część funduszy własnych spółka musiała uzyskać w drodze dezinwestycji (1 323 mln SIT, tj. 30,5 %) oraz amortyzacji i umorzenia (29,76 %). Słoweńskie władze przedstawiły Komisji szczegółowy wykaz dezinwestycji. Spółka uzyskała w ten sposób około 300 mln SIT już w 2005 r., dalsze dezinwestycje zaplanowano (i częściowo przeprowadzono) na 2006 r. (o wartości około 600 mln) oraz na 2007 i 2008 r. (450 mln).

5. Sytuacja rynkowa i środki wyrównawcze Novoles Straža wytwarza następujące produkty, których udział w rynku UE-25 przedstawia się następująco:

(27)

Tabela 3 Udziały w rynku

Produkt udział w rynku w 2003 r. udział w rynku w 2005 r.

Sklejka (*) Krzesła i ich części (**) Meble i ich części (***) Średnio

0,14 % 0,07 % 0,08 % 0,09 %

0,13 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %

(*) Kody zharmonizowanego systemu Stanów Zjednoczonych 4412 14 00, 4412 19 00, 4412 93 00. (**) Kody zharmonizowanego systemu Stanów Zjednoczonych 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30. (***) Kody zharmonizowanego systemu Stanów Zjednoczonych 9403 60 10, 9403 60 90, 9403 90 30.

2.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/11

6. Inne rodzaje pomocy

(29)

Korygując dane liczbowe podane w decyzji o wszczęciu postępowania, słoweńskie władze oświadczyły, że w 2004 r. spółka Novoles Straža faktycznie korzystała z pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach, jednakże kwota tych pożyczek, udzielonych ze źródeł publicznych i prywatnych na cele ochrony środowiska, wyniosła zaledwie 115,2 mln SIT (0,48 mln EUR), a ekwiwalent dotacji netto wyniósł 14,9 mln SIT (62 000 EUR).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 24 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Włochy na rzecz sektora żeglugi w Sardynii C 23/96 (NN 181/95) i C 71/97 (N 144/97) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3257) (1)

 • Dz. U. L29 - 16 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 19/06 (ex NN 29/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3227) (1)

 • Dz. U. L29 - 5 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L29 - 3 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L29 - 1 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.