Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 1

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1 (2008/923/WE)

L 342/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 17 984 000 17 984 000

9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m.

4 43 49

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 437 007 423 623 860 630 437 007 423 623 860 630

5 50 59

MEDA-ETE MEDA-ETE MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 500 000 525 252 1 025 252 500 000 525 252 1 025 252

6 60 69

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA TEMPUS TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 414 618 414 618 p.m. 414 618 414 618

OGÓŁEM

17 984 000

2 300 500

20 284 500

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/3 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI

Środki 2008 Tytuł Rozdział Treść Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 11 684 900 179 000 11 684 900 179 000 42 123 15 000 42 123 11 727 023 15 000 194 000 11 727 023 194 000

11 14 15

240 000 10 000

240 000 10 000 13 050 900

– 40 000 – 1 056 16 067

– 40 000 – 1 056

200 000 8 944

200 000 8 944 13 066 967

17

Tytuł 1 — Ogółem 13 050 900

16 067 13 066 967

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE EKSPLOATACYJNE

I

INNE

KOSZTY

20

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Tytuł 2 — Ogółem

614 400 485 000 65 500 197 300 45 900 135 000 1 543 100

614 400 485 000 65 500 197 300 45 900 135 000 1 543 100

31 615 – 30 400 – 35 110 – 68 770 7 580 10 800 – 84 285

31 615 – 30 400 – 35 110 – 68 770 7 580 10 800 – 84 285

646 015 454 600 30 390 128 530 53 480 145 800 1 458 815

646 015 454 600 30 390 128 530 53 480 145 800 1 458 815

21 22 23 24 25

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI WYDATKI OPERACYJNE DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO Tytuł 3 — Ogółem 602 000 602 000 145 341 38 218 747 341 640 218

30 31

2 788 000 3 390 000

2 788 000 3 390 000

– 77 123 68 218

30 000 68 218

2 710 877 3 458 218

2 818 000 3 458 218

L 342/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

4 43

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 860 630 860 630 860 630 860 630 860 630 860 630 860 630 860 630

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 ZASOBY LUDZKIE (HR) KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA AUDYT FINANSOWY WYDATKI NADZWYCZAJNE Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 025 252 1 025 252 183 307 414 000 412 945 15 000 183 307 414 000 412 945 15 000 183 307 414 000 412 945 15 000 p.m. 1 025 252 183 307 414 000 412 945 15 000 p.m. 1 025 252

51 52 53 56 57

6 62 63 64

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS ZARZĄDZANIE UMOWAMI INFORMACJE I PUBLIKACJE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 213 585 78 100 122 933 414 618 213 585 78 100 122 933 414 618 213 585 78 100 122 933 414 618 213 585 78 100 122 933 414 618

OGÓŁEM 17 984 000

17 984 000

2 300 500

2 300 500 20 284 500

20 284 500

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 42 z 200819.12.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dz. U. L342 - 41 z 200819.12.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dz. U. L342 - 37 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 31 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 25 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L342 - 21 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 17 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 13 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 9 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 5 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 0 z 200819.12.2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.