Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 13

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 13

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/13

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1 (2008/926/WE)

L 342/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Ogółem 40 190 105 40 190 105 2 221 900 2 221 900 42 412 005 42 412 005

2

SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Ogółem 1 968 000 1 968 000

4

INNE DOCHODY Tytuł 4 — Ogółem 350 000 350 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. 15 211 448 15 211 448 15 211 448 15 211 448

50

6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

42 508 105

17 433 348

59 941 453

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/15

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 21 756 500 21 756 500

2 20 21 23

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INFORMATYKA BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 1 664 000 2 640 000 412 500 5 301 000 50 000 500 000 10 000 560 000 1 714 000 3 140 000 422 500 5 861 000

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI Tytuł 3 — Ogółem 12 424 605 12 442 605 1 637 558 1 637 558 14 062 163 14 080 163

10 10 0

REZERWY ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 10 — Ogółem 3 008 000 3 008 000 15 235 790 15 235 790 18 243 790 18 243 790

OGÓŁEM

42 508 105

17 433 348

59 941 453

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 42 z 200819.12.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dz. U. L342 - 41 z 200819.12.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dz. U. L342 - 37 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 31 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 25 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L342 - 21 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 17 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 9 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 5 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 1 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 0 z 200819.12.2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.