Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 25

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 25

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2 (2008/929/WE)

L 342/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 38 203 000 38 203 000 41 000 41 000 38 244 000 38 244 000

2

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 2 — Ogółem

OGÓŁEM

38 203 000

41 000

38 244 000

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/27

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 14 16 Treść Środki 2008 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA SŁUŻBY SOCJALNE Tytuł 1 — Ogółem 21 125 000 566 000 105 000 22 301 000 598 000 – 15 000 275 000 858 000 21 723 000 551 000 380 000 23 159 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ Tytuł 2 — Ogółem 4 171 000 2 345 000 233 500 217 000 – 29 500 – 203 000 – 22 000 – 49 500 4 141 500 2 142 000 211 500 167 500

20 21 22 23 26

8 251 500 15 902 000

– 513 000 – 817 000

7 738 500 15 085 000

OGÓŁEM

38 203 000

41 000

38 244 000

L 342/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Tabela zatrudnienia

Stanowiska 2008 Kategoria i stopień Zatwierdzone w ramach budżetu wspólnotowego Stałe Czasowe Budżet korygujący Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stałe Czasowe 2008 Zmieniony plan zatrudnienia Stałe Czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla grup zaszeregowania AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla grup zaszeregowania AST Ogółem Razem zatrudnionych 90 28 90 2 2 92 28 92 2 3 5 6 9 2 3 5 6 9 3 3 6 6 1 22 13 9 3 1 62 2 2 6 6 1 22 13 9 3 3 64 1 1

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/29

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2008 2007

FGIV FGIII FGII FGI Razem FG Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

57 135 55 5 252

49 121 49 3 222

Liczba stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych 2008 AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Razem AD Razem FG + AD — — — — — — — — — — — — — 252 2007 — — — — — — — — — — — — — 222

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 42 z 200819.12.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dz. U. L342 - 41 z 200819.12.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dz. U. L342 - 37 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 31 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 21 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 17 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 13 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 9 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 5 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 1 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 0 z 200819.12.2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.