Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 37

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 37

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1 (2008/931/WE)

L 342/38 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 94 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

DOCHODY WYDATKI CELOWE Tytuł 9 — Ogółem — 70 432 000 814 771 814 771 814 771 71 246 771

OGÓŁEM

70 432 000

814 771

71 246 771

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/39 FRONTEX

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 13 860 000 13 860 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 5 937 000 5 937 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Tytuł 3 — Ogółem 50 635 000 50 635 000

4 40

WYDATKI CELOWE GRUPA KRAJÓW KLUCZOWYCH DLA KWESTII DOTYCZĄCYCH POWROTU Tytuł 4 — Ogółem

814 771 814 771

814 771 814 771

OGÓŁEM

70 432 000

814 771

71 246 771

L 342/40 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2008 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe 2007 Stanowiska czasowe 2006 zajmowane na dzień 31.12.2006 r. Stanowiska stałe Stanowiska czasowe

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Razem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Razem AST Razem C* Razem D* Razem

— 1 1 6 3 8 7 1 21 1 3 3 55 — — — 5 8 6 12 3 5 — — 39 — — 94

— — 1 1 6 7 7 1 2 — — — 25 — — — 5 4 3 8 2 2 — — 24 — — 49

— — 1 1 3 1 2 — 1 — — — 9 — — — 3 2 1 2 — 1 — — 9 — — 18

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 342 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L342 - 42 z 200819.12.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dz. U. L342 - 41 z 200819.12.2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dz. U. L342 - 31 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 25 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L342 - 21 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 17 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 13 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 9 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 5 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 1 z 200819.12.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L342 - 0 z 200819.12.2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.