Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 11

Strona 11 z 51

σ A

I.0A.012

0C004

I.0A.013

0C005

Specjalnie wzbogacone związki lub proszki do wyrobu przegród do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne działanie UF6, np. nikiel lub stop zawierający 60 % wagowych lub więcej niklu, tlenek aluminium i całkowicie fluorowane polimery węglowodorowe o procentowym stopniu czystości w proporcji wagowej 99,9 lub powyżej i średniej wielkości cząstek poniżej 10 mikrometrów, mierzonej według normy Amerykańskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (ASTM) B330 i wysokim stopniu jednorodności wymiarowej cząstek.

I.0B Technologia, w tym oprogramowanie

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.0B.001

0D001

„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w sekcji I.0A. „Technologia” – zgodnie z Uwagą do technologii jądrowej – dla celów „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w sekcji I.0A.

I.0B.002

0E001

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/69

I.1 MATERIAŁY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, „MIKROORGANIZMY” I „TOKSYNY” I.1A Towary

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.1A.001

1A102

Elementy z przesyconego pirolizowanego materiału typu węgiel-węgiel przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji I.9A.001 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji I.9A.005. UWAGA: zob. także: wykaz uzbrojenia dla podzespołów rakiet i pocisków rakietowych.

I.1A.002

1A202

Elementy kompozytowe w postaci rur, i posiadające obie następujące właściwości: UWAGA: zob. także poz. I.9A.011. a. średnicę wewnętrzną od 75 mm do 400 mm; i b. są wykonane z jednego z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” określonych w pozycji I.1A.024 lub I.1A.034.a albo z materiałów węglowych określonych w pozycji I.1A.034.c.

I.1A.003

1A225

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru między wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody. Wyspecjalizowane wkłady do oddzielania ciężkiej wody od wody zwykłej, posiadające obie następujące właściwości: a. są wykonane z siatek z brązu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwiększenia nasiąkliwości; oraz b. są przeznaczone do stosowania w próżniowych wieżach destylacyjnych.

I.1A.004

1A226

I.1A.005

1A227

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gęstości (ze szkła ołowiowego lub podobnych materiałów), posiadające wszystkie następujące właściwości oraz specjalnie do nich skonstruowane ramy: a. „obszar nieradioaktywny” powyżej 0,09 m2; b. gęstość powyżej 3 g/cm3; i c. grubość 100 mm lub większą. Uwaga techniczna: na użytek poz. I.1A.005 termin „obszar nieradioaktywny” oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie najniższym w danym zastosowaniu.

I.1A.006

ex 1B001* (1B001.a, ex 1B001.b oraz 1B001.c)

Następujące urządzenia do produkcji włókien, materiałów do prasowania laminatów zbrojonych, preform lub „materiałów kompozytowych” określonych w pozycji I.1A.024 oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły i akcesoria: UWAGA: zob. także poz. I.1A.007 i I.1A.014. a. maszyny nawojowe do włókien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów „kompozytowych” lub laminatów z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”; b.* maszyny do układania taśm z koordynowanymi i programowanymi w dwóch lub większej liczbie osi ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm lub płyt, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji „materiałów kompozytowych” płatowca lub „pocisku rakietowego”; Uwaga: w pozycji I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.