Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 13

Strona 13 z 51

I.1A.009

1B115

Urządzenia, różne od wymienionych w I.1A.008, do produkcji paliw i składników paliw oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły: a. „urządzenia produkcyjne” do „produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego paliw płynnych i składników paliw wymienionych w pozycji I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 lub w wykazie uzbrojenia; b. „urządzenia produkcyjne” do „produkcji”, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wytłaczania lub testowania odbiorczego paliw stałych i składników paliw określonych w pozycjach I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 lub w wykazie uzbrojenia. Uwaga: Pozycja I.1A.009.b. nie obejmuje zakazem mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów. W sprawie zakazu dotyczącego mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów sprawdź pozycje I.1A.011, I.1A.012 i I.1A.013. Uwaga 1: w przypadku urządzeń specjalnie skonstruowanych do produkcji towarów wojskowych zob.: wykaz uzbrojenia. Uwaga 2: pozycja I.1A.009 nie obejmuje zakazem urządzeń do „produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego węgliku boru.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/71

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.1A.010

1B116

Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materiałów pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na trzpieniu albo innym podłożu, z gazów macierzystych rozkładających się w zakresie temperatur od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) przy ciśnieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa. Mieszarki okresowe umożliwiające mieszanie próżniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w których można regulować temperaturę w komorze mieszania, posiadające wszystkie następujące właściwości oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły: a. całkowitą wydajność objętościową 110 litrów lub większą; oraz b. co najmniej jeden wał mieszający/ugniatający osadzony mimośrodowo.

I.1A.011

1B117

I.1A.012

1B118

Mieszarki ciągłe umożliwiające mieszanie próżniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w których można regulować temperaturę w komorze mieszania, mające wszystkie z następujących cech, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy: a. dwa lub więcej wałów mieszających/ugniatających; i b. jeden oscylujący wał obrotowy z zębami/kołkami ugniatającymi na nim jak również wewnątrz obudowy komory mieszalniczej.

I.1A.013

1B119

Młyny wykorzystujące energię płynów, nadające się do rozdrabniania i mielenia substancji wymienionych w pozycjach I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029 lub w Wykazie uzbrojenia, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy. Maszyny do nawijania włókien i związane z nimi wyposażenie, różne od wymienionych w pozycji I.1A.006 lub I.1A.007, jak następuje: a. maszyny do nawijania włókien, posiadające wszystkie następujące właściwości: 1. koordynację i programowanie ruchów związanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, w dwóch lub więcej osiach; 2. są specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”; i 3. zdolne do nawijania cylindrycznych wirników o średnicy od 75 mm do 400 mm i długości 600 mm lub większej; b. sterowniki koordynujące i programujące do maszyn do nawijania włókien określonych w I.1A.014.a.; c. trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania włókien określonych w I.1A.014.a.

I.1A.014

1B201

I.1A.015 I.1A.016

1B225 1B226

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 250 g fluoru na godzinę. Elektromagnetyczne separatory izotopów, skonstruowane z przeznaczeniem do współpracy lub połączone z jednym lub wieloma źródłami jonów zdolnymi do uzyskania wiązki jonów o całkowitym natężeniu rzędu 50 mA lub więcej. Uwaga: pozycja I.1A.016 obejmuje następujące separatory: a. zdolne do wzbogacania izotopów trwałych; b. ze źródłami i kolektorami jonów zarówno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w których zespoły te znajdują się na zewnątrz pola.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.