Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 14

Strona 14 z 51

I.1A.017

1B227

Konwertery do syntezy amoniaku lub urządzenia do syntezy amoniaku, w których gaz do syntezy (azot lub wodór) jest odprowadzany z wysokociśnieniowej kolumny wymiennej amoniakowo-wodorowej, a zsyntetyzowany amoniak wraca do wspomnianej kolumny. Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadające wszystkie następujące właściwości: a. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewnętrznych 35 K (– 238 °C) lub mniejszych; b. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach wewnętrznych od 0,5 do 5 MPa (5 do 50 atmosfer);

I.1A.018

1B228

L 35/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

c. skonstruowane zarówno: 1. z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawartości siarki i o wielkości ziarna austenitu 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych); lub 2. z materiałów równoważnych nadających się zarówno do działań w warunkach kriogenicznych jak i w atmosferze H2- oraz d. o średnicach wewnętrznych 1 m lub większych i długościach efektywnych 5 m lub większych. I.1A.019 1B229 Kolumny półkowe do wymiany typu woda-siarkowodór oraz ‘kontaktory wewnętrzne’ do nich, jak następuje: UWAGA: w przypadku kolumn specjalnie skonstruowanych lub spreparowanych do produkcji ciężkiej wody zob. I.0A.005. a. kolumny półkowe do wymiany typu woda-siarkowodór, mające wszystkie z następujących cech: 1. przeznaczenie do pracy przy ciśnieniu nominalnym 2 MPa lub wyższym; 2. są wykonane z drobnoziarnistej stali węglowej o wielkości ziarna 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych); i 3. mają średnicę 1,8 m lub większą; b. ‘kontaktory wewnętrzne’ dla kolumn półkowych do wymiany typu woda-siarkowodór zdefiniowanych w poz. I.1A.019.a. Uwaga techniczna: ‘kontaktory wewnętrzne’ w kolumnach są segmentowymi półkami o zespołowej średnicy roboczej 1,8 m lub większej, skonstruowanymi w sposób ułatwiający kontakt czynników w przepływie przeciwprądowym, wykonanymi ze stali nierdzewnej o zawartości węgla 0,03 % lub mniejszej. Mogą one mieć postać półek sitowych, półek zaworowych, półek dzwonowych lub rusztowych.

I.1A.020

1B230

Pompy do przetłaczania roztworów katalizatora z amidku potasu rozcieńczonego lub stężonego w ciekłym amoniaku (KNH2/NH3), posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy: a. szczelność dla powietrza (tj. hermetycznie zamknięte); b. wydajność powyżej 8,5 m3/godz; oraz c. nadające się do: 1. stężonych roztworów amidku potasu (1 % lub powyżej) – ciśnienie robocze 1,5-60 MPa (15-600 atmosfer); lub 2. do rozcieńczonych roztworów amidku potasu (poniżej 1 %) – ciśnienie robocze 20-60 MPa (200-600 atmosfer).

I.1A.021

1B231

Następujące urządzenia i instalacje do obróbki trytu lub ich podzespoły: a. urządzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stężania lub manipulowania trytem; b. następujące urządzenia lub instalacje do obróbki trytu: 1. urządzenia do chłodzenia wodoru lub helu zdolne do chłodzenia do temperatury 23 K (– 250 °C) lub poniżej, o wydajności odprowadzania ciepła powyżej 150 watów; lub 2. instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopów wodoru za pomocą wodorków metali jako środków do magazynowania lub oczyszczania.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/73

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.1A.022

1B232

Turborozprężarki lub zestawy turborozprężarka-sprężarka posiadające obie z wymienionych niżej właściwości: a. przeznaczone do działania przy temperaturze wylotowej poniżej 35 K (– 238 °C) lub niższej; i b. posiadające przepustowość wodoru większą lub równą 1 000 kg/godz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.