Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 16

Strona 16 z 51

I.1A.028

ex 1C107* (1C107.a, ex 1C107.b, ex 1C107.c oraz ex 1C107.d)

Następujące materiały grafitowe i ceramiczne: a. drobnoziarniste materiały grafitowe o gęstości nasypowej co najmniej 1,72 g/cm3 lub większej, mierzonej w temperaturze 288 K (15 °C) i o wymiarach ziarna 100 μm lub mniejszych, możliwe do zastosowania w dyszach do rakiet i stożkach czołowych członów lądujących statków kosmicznych, umożliwiające uzyskanie w drodze obróbki następujących produktów: 1. cylindry o średnicy 120 mm lub większej i długości 50 mm lub większej; 2. rury o średnicy wewnętrznej 65 mm lub większej i grubości ścianki 25 mm lub większej i długości 50 mm lub większej; lub 3. bloki o wymiarach 120 mm × 120 mm × 50 mm lub większej; UWAGA: zob. także poz. I.0A.012. b.* pyrolityczne lub wzmacniane włóknami materiały grafitowe nadające się do zastosowania w dyszach „rakiet” i stożkach czołowych członów lądujących statków kosmicznych; UWAGA: zob. także poz. I.0A.012. c.* ceramiczne materiały kompozytowe (o stałej dielektrycznej poniżej 6 przy każdej częstotliwości od 100 MHz do 100 GHz), do użytku w osłonach anten radiolokatorów używanych w „pociskach rakietowych”; d.* skrawalne, niepalne materiały ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi, używane w stożkach czołowych używanych w „pociskach rakietowych”.

I.1A.029

ex 1C111* (1C111.a.1-3, 1C111.a.4, 1C111.b.1-4 oraz 1C111.c)

Następujące substancje napędowe i związki chemiczne do nich, różne od wymienionych w pozycji I.1A.025: a. substancje napędowe: 1. sferyczny proszek aluminiowy, różny od wymienionego w Wykazie uzbrojenia, złożony z cząstek o równomiernej średnicy i wielkości poniżej 200 mikrometrów i zawartości aluminium rzędu 97 procent wagowych lub większej, jeżeli co najmniej 10 % ciężaru ogólnego stanowią cząstki o średnicy mniejszej niż 63 mikrometry, zgodnie z ISO 2591:1988 lub równoważnymi normami narodowymi; Uwaga techniczna: wielkość cząstek 63 mikrometry (ISO R-565) koresponduje z siatką 250 (Tyler) lub siatką 230 (standard ASTM E11).

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/75

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

2. paliwa metalowe, różne od wymienionych w Wykazie uzbrojenia, w postaci cząstek o średnicy poniżej 60 mikrometrów, w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, płatków lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierające 97 procent wagowych lub więcej jednego z następujących składników: a. cyrkonu; b. berylu; c. magnezu; d. stopów metali określonych w pozycjach od a) do c) powyżej; Uwaga techniczna: naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (typowo 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem. 3. następujące substancje utleniające używane w silnikach rakietowych na paliwo ciekłe: a. tritlenek diazotu; b. ditlenek azotu/tetratlenek diazotu; c. pentatlenek diazotu; d. mieszaniny tlenków azotu (MON); Uwaga techniczna: mieszaniny tlenków azotu stanowią roztwory tlenku azotu (NO) w tetratlenku diazotu/ditlenku azotu (N2O4/NO2), które mogą być wykorzystane w systemach rakietowych. Istnieje cała skala mieszanin, które mogą być oznaczone jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j są liczbami całkowitymi przedstawiającymi procentową zawartość tlenku azotu w danej mieszaninie (np. MON3 zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 – 25 % tlenku azotu. Górną granicę stanowi MON40 – 40 % zawartości wagowej). UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA); UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia oraz pozycję I.1A.049 w odniesieniu do związków chemicznych składających się z fluoru oraz jednego lub więcej ilości innych chlorowców, tlenu lub azotu; 4. następujące pochodne hydrazyny: a. trimetylohydrazyna; b. tetrametylohydrazyna; c. N,N-diallilohydrazyna; d. allilohydrazyna; e. etylenodihydrazyna; f. diazotan monometylohydrazyny; g. niesymetryczny azotan 2-monometylohydrazyny; h. azydek hydrazyny; i. azydek dimetylohydrazyny; Uwaga: sprawdź wykaz uzbrojenia dla azotanu hydrazyny, k. diimido szczawian dihydrazyny;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.