Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 18

Strona 18 z 51

I.1A.033

1C202

Stopy takie jak: a. stopy aluminium posiadające obydwie wymienione niżej właściwości: 1. ‘zdolne do’ wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 460 MPa w temperaturze 293 K (20 °C); oraz 2. posiadające postać rur lub litych elementów cylindrycznych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej powyżej 75 mm; b. stopy tytanu posiadające obydwie wymienione niżej właściwości: 1. ‘zdolne do’ wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 900 MPa w temperaturze 293 K (20 °C); oraz 2. posiadające postać rur lub litych elementów cylindrycznych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej powyżej 75 mm. Uwaga techniczna: określenie stopy ‘zdolne do’ obejmuje stopy przed lub po obróbce cieplnej.

L 35/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.1A.034

1C210 oraz ex 1C010.a

„Materiały włókniste lub włókienkowe” lub prepregi, różne od wyszczególnionych w pozycji I.1A.024 takie jak: a. węglowe lub aramidowe „materiały włókniste lub włókienkowe” posiadające obojętnie, którą z niżej wymienionych charakterystyk: 1. „moduł właściwy” większy lub równy 12,7 × 106 m; lub 2. „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” większa lub równa 23,5 × 103 m; Uwaga: pozycja I.1A.034.a. nie obejmuje zakazem aramidowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, zawierających wagowo 0,25 % lub więcej dowolnego modyfikatora powierzchni włókien opartego na estrach; b. szklane „materiały włókniste lub włókienkowe” posiadające obydwie z niżej wymienionych cech: 1. „moduł właściwy” większy lub równy 3,18 × 106 m; lub 2. „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” większa lub równa 76,2 × 103 m; c. termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „niedoprzędy”, „kable” lub „taśmy” o szerokości nie przekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane z węglowych lub szklanych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” wyszczególnionych w pozycji I.1A.024 lub I.1A.034.a lub. b. Uwaga techniczna: żywice tworzą matryce kompozytów. Uwaga: w pozycji I.1A.034 pojęcie ‘materiały włókniste lub włókienkowe’ ogranicza się do ciągłych „włókien elementarnych”, „przędz”, „niedoprzędów”, „kabli” lub „taśm”.

I.1A.035

1C216

Stal maraging, różna od wyszczególnionej w pozycji I.1A.030, ‘zdolna do’ wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 2 050 MPa, w temperaturze 293 K (20 °C). Uwaga: pozycja I.1A.035 nie obejmuje zakazem form, w których wszystkie wymiary liniowe są mniejsze lub równe 75 mm. Uwaga techniczna: sformułowanie stal maraging ‘zdolna do’ obejmuje stal maraging przed lub po obróbce cieplnej.

I.1A.036

1C225

Bor wzbogacony izotopem boru-10 (10B) w stopniu większym niż naturalna liczebność izotopowa, taki jak: bor pierwiastkowy, związki i mieszaniny zawierające bor, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych. Uwaga: w pozycji I.1A.036 mieszaniny zawierające bor obejmują materiały obciążone borem. Uwaga techniczna: naturalna liczebność izotopowa boru-10 wynosi wagowo ok. 18,5 % (atomowo 20 %).

I.1A.037

1C226

Wolfram, węglik wolframu oraz stopy zawierające wagowo powyżej 90 % wolframu, posiadające obydwie z niżej wymienionych cech: a. w postaci form wydrążonych o symetrii cylindrycznej (włącznie z segmentami cylindrycznymi) o średnicy wewnętrznej od 100 do 300 mm; oraz b. masa większa niż 20 kg. Uwaga: pozycja I.1A.037 nie obejmuje zakazem wyrobów specjalnie zaprojektowanych jako odważniki lub kolimatory promieniowania gamma.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/79

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.1A.038

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.