Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 19

Strona 19 z 51

1C227

Wapń posiadający obydwie z niżej wymienionych właściwości: a. zawartość wagowa zanieczyszczeń metalami różnymi od magnezu poniżej 1 000 części na milion; oraz b. zawartość wagowa boru poniżej 10 części na milion.

I.1A.039

1C228

Magnez posiadający obydwie z niżej wymienionych właściwości: a. zawartość wagowa zanieczyszczeń metalami różnymi od wapnia poniżej 200 części na milion; oraz b. zawartość wagowa boru poniżej 10 części na milion.

I.1A.040

1C229

Bizmut posiadający obydwie z niżej wymienionych właściwości: a. czystość wagowa większa lub równa 99,99 %; oraz b. zawartość wagowa srebra poniżej 10 części na milion.

I.1A.041

1C230

Beryl metaliczny, stopy zawierające wagowo więcej niż 50 % berylu, związki berylu, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych. Uwaga: pozycja I.1A.041 nie obejmuje zakazem: a. metalowych okien do aparatury rentgenowskiej lub do urządzeń wiertniczych; b. profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub półprzetworzonej, zaprojektowanych specjalnie do elementów zespołów elektronicznych lub jako podłoża do obwodów elektronicznych; c. berylu (krzemianu berylu i aluminium) w postaci szmaragdów lub akwamarynów.

I.1A.042

1C231

Hafn metaliczny, stopy oraz związki hafnu zawierające wagowo więcej niż 60 % hafnu, wyroby oraz złom i odpady z powstałe z wyżej wymienionych. Hel-3 (3He), mieszaniny zawierające hel-3 oraz wyroby lub urządzenia zawierające dowolne z wyżej wymienionych substancji. Uwaga: pozycja I.1A.043 nie obejmuje zakazem wyrobów lub urządzeń zawierających mniej niż 1 g helu-3.

I.1A.043

1C232

I.1A.044

1C233

Lit wzbogacony izotopem litu-6 (6Li) w stopniu większym niż naturalna liczebność izotopowa, oraz produkty lub urządzenia zawierające wzbogacony lit takie jak: lit pierwiastkowy, stopy, związki, mieszaniny zawierające lit, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych. Uwaga: pozycja I.1A.044 nie obejmuje zakazem dozymetrów termoluminescencyjnych. Uwaga techniczna: naturalna liczebność izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 % (atomowo 7,5 %).

I.1A.045

1C234

Cyrkon z zawartością wagową hafnu mniejszą niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu, taki jak: metal, stopy zawierające wagowo ponad 50 % cyrkonu, związki, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych. Uwaga: pozycja I.1A.045 nie obejmuje zakazem cyrkonu w postaci folii o grubości mniejszej lub równej 0,10 mm.

I.1A.046

1C235

Tryt, związki trytu i mieszaniny zawierające tryt, w których stosunek atomów trytu do wodoru przewyższa 1 część na 1 000, oraz wyroby lub urządzenia zawierające wyżej wymienione substancje. Uwaga: pozycja I.1A.046 nie obejmuje zakazem wyrobów lub urządzeń zawierających nie więcej niż 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trytu.

L 35/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.1A.047

1C236

Radionuklidy emitujące cząstki alfa o okresie połowicznego rozpadu większym lub równym 10 dni, ale mniejszym niż 200 lat, występujące w poniższych postaciach: a. pierwiastki; b. związki o całkowitej aktywności alfa większej lub równej 37 GBq/kg (1 Ci/kg); c. mieszaniny o całkowitej aktywności alfa większej lub równej 37 GBq/kg (1 Ci/kg); d. wyroby lub urządzenia zawierające wyżej wymienione substancje. Uwaga: pozycja I.1A.047 nie obejmuje zakazem wyrobów lub urządzeń o aktywności alfa poniżej 3,7 GBq (100 mCi).

I.1A.048

1C237

Rad-226 (226Ra), stopy oraz związki radu-226, mieszaniny zawierające rad-226, powstałe z nich wyroby, oraz produkty i urządzenia powstałe z wyżej wymienionych. Uwaga: pozycja I.1A.048 nie obejmuje zakazem: a. aplikatorów medycznych; b. wyrobów lub urządzeń zawierających mniej niż 0,37 GBq (10 mCi) radu-226.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.