Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 20

Strona 20 z 51

I.1A.049 I.1A.050

1C238 1C239

Trifluorek chloru (ClF3). Kruszące materiały wybuchowe, różne od wyszczególnionych w uregulowaniach dotyczących towarów wojskowych, substancje lub mieszaniny zawierające wagowo więcej niż 2 % tych materiałów, o gęstości krystalicznej większej niż 1,8 g/cm3 i prędkości detonacji powyżej 8 000 m/s. Proszek niklu lub porowaty nikiel metaliczny, różny od wyszczególnionego w pozycji I.0A.013, taki jak: a. proszek niklu posiadający obydwie z niżej wymienionych właściwości: 1. czystość niklowego składnika wagowego większa lub równa 99,0 %; oraz 2. średnia wielkość cząstek mniejsza niż 10 μm, mierzona według normy B330 Amerykańskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (ASTM); b. porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materiałów wyszczególnionych w pozycji I.1A.051.a. Uwaga: pozycja I.1A.051 nie obejmuje zakazem: a. włókienkowych proszków niklu; b. pojedynczych porowatych blach niklowych o polu powierzchni arkusza mniejszym lub równym 1 000 cm2. Uwaga techniczna: pozycja I.1A.051.b. odnosi się do porowatego metalu wyrabianego metodą zagęszczania lub spiekania materiałów wyszczególnionych w pozycji I.1A.051.a., celem otrzymania metalu z drobnymi porami, wzajemnie łączącymi się w całości struktury.

I.1A.051

1C240

I.1A.052

ex 1C350* (1C350.1-57 oraz 1C350.59)

Substancje chemiczne, które mogą być wykorzystane jako prekursory dla toksycznych środków chemicznych, oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej z wyżej wymienionych substancji, z tego: UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia oraz pozycję I.1A.057. 1. tiodiglikol (111-48-8); 2. tlenochlorek fosforu (10025-87-3); 3. metylofosfonian dimetylu (756-79-6); UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla difluorku metylofosfonowego (676-99-3);

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/81

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

5. dichlorek metylofosfonowy (676-97-1); 6. fosforyn dimetylu (DMP) (868-85-9); 7. trichlorek fosforu (7719-12-2); 8. fosforyn trimetylu (TMP) (121-45-9); 9. chlorek tionylu (7719-09-7); 10. 3-Hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3); 11. N,N-diizopropylo-(beta)-chloroetyloamina (96-79-7); 12. N,N-diizopropylo-(beta)-tioloetanoamina (5842-07-9); 13. 3-chinuklidynol (1619-34-7); 14. Ffuorek potasu (7789-23-3); 15. 2-Chloroetanol (107-07-3); 16. dimetyloamina (124-40-3); 17. eylofosfonian dietylu (78-38-6); 18. N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7); 19. fosfonian dietylu (762-04-9); 20. chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2); 21. dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4); 22. dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8); UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla difluorku etylofosfonowego (753-98-0); 24. fluorowodór (7664-39-3); 25. benzilan metylu (76-89-1); 26. dichloro(metylo)fosfina (676-83-5); 27. N,N-diizopropylo-(beta)-amino etanol (96-80-0); 28. alkohol pinakolinowy (464-07-3); UWAGA: zob. także wykaz uzbrojenia dla O-etylo-2-diizopropyloaminoetylo metylofosfininu (QL) (57856-11-8); 30. fosforyn trietylu (122-52-1); 31. trichlorek arsenu (7784-34-1); 32. kwas benzilowy (76-93-7); 33. metylofosfonin dietylu (15715-41-0); 34. etylofosfonian dimetylu (6163-75-3); 35. etylodifluorofosfina (430-78-4); 36. difluoro(metylo)fosfina (753-59-3); 37. 3-chinuklidynon (3731-38-2);

L 35/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

38. pentachlorek fosforu (10026-13-8); 39. pinakolon (75-97-8); 40. cyjanek potasu (151-50-8); 41. wodorofluorek potasu (7789-29-9); 42. wodorofluorek amonu lub bifluorek amonu (1341-49-7); 43. fluorek sodu (7681-49-4); 44. wodorofluorek sodu (1333-83-1); 45. cyjanek sodu (143-33-9); 46. trietanoloamina (102-71-6); 47. pentasiarczek fosforawy (1314-80-3); 48. di-izopropyloamina (108-18-9); 49.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.