Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 21

Strona 21 z 51

dietyloaminoetanol (100-37-8); 50. siarczek sodu (1313-82-2); 51. monochlorek siarki (10025-67-9); 52. dichlorek siarki (10545-99-0); 53. chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8); 54. N,N-diizopropylo-(beta)-chloroetyloamino chlorowodorek (4261-68-1); 55. kwas metylofosfonowy (993-13-5); 56. metylofosfonian dietylu (683-08-9); 57. Dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy (677-43-0); 59. Fosforyn triisopropylu (139-87-7); 63. Dichlorek metylotiofosfonowy (676-98-2). Uwaga 1: dla eksportu do „Państw nie będących stronami Konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja I.1A.052 nie obejmuje zakazem „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach I.1A.052.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 i .63 w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 10 % mieszaniny. Uwaga 2: dla eksportu do „Państw będących stronami Konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja I.1A.052 nie obejmuje zakazem „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wymienionych w podpunktach I.1A.052.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53 oraz .59, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny. Uwaga 3: pozycja I.1A.052 nie obejmuje zakazem wyrobów określanych jako dobra konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/83

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.1A.053

ex 1C351* (1C351.a.1-28, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.d.1-8, ex 1C351.d.9, 1C351.d.10-13 oraz 1C351.d.15-16)

Ludzkie czynniki chorobotwórcze, choroby przenoszone przez zwierzęta oraz „toksyny”, takie jak: a.* wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał włącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, takie jak: 1. wirus gorączki Chikungunya; 2. wirus gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej; 3. wirus gorączki denga; 4. wirus wschodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu; 5. wirus Ebola; 6. wirus Hanta; 7. wirus Junin; 8. wirus gorączki Lassa; 9. wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych; 10. wirus Machupo; 11. wirus marburski; 12. wirus małpiej ospy; 13. wirus gorączki z Rift Valley; 14. wirus kleszczowego zapalenia mózgu (rosyjski wiosenno – letni wirus zapalenia mózgu); 15. wirus ospy naturalnej; 16. wirus wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu; 17. wirus zachodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu; 18. wirus ospówki; 19. wirus żółtej gorączki; 20. wirus japońskiego zapalenia mózgu; 21. Wirus Lasu Kyasanur; 22. wirus choroby skokowej owiec; 23. wirus zapalenia mózgu z Murray Valley; 24. wirus omskiej gorączki krwotocznej; 25. wirus Oropouche; 26. wirus Powassan; 27. wirus Rocio; 28. wirus zapalenia mózgu z St Louis;

L 35/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

b.

riketsje pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał włącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, takie jak: 1. coxiella burnetii – riketsja gorączki Q; 2. bartonella quintana (Rochalimea Quintana, Rickettsia quintana) – riketsja gorączki okopowej; 3. riketsja prowasecki – riketsja duru plamistego; 4. riketsja rickettsii – riketsja gorączki plamistej Gór Skalistych;

c.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.