Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 22

Strona 22 z 51

następujące bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał włącznie z materiałem żywym, który został specjalnie zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami: 1. laseczka wąglika (Bacillus anthracis); 2. pałeczka ronienia bydła (Brucella abortus bovis); 3. pałeczka maltańska (Brucella melitensis); 4. pałeczka ronienia świń (Brucella abortus suis); 5. zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci); 6. laseczka jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum); 7. pałeczka tularemii (Francisella tularensis); 8. pałeczka nosacizny Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei); 9. pałeczka melioidozy Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); 10. pałeczka duru (Salmonella typhi); 11. pałeczka czerwonki (Shigella dysenteriae); 12. przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae); 13. pałeczka dżumy (Yersinia pestis); 14. laseczka zgorzeli gazowej wytwarzająca odmiany egzotoksyn (Clostridium perfringens); 15. pałeczka okrężnicy (Eschericha coli) o odmianie serologicznej O157 oraz inne werotoksyny wytwarzające odmiany serologiczne.

d.* następujące „toksyny” i ich „podjednostki toksyn”: 1. toksyny botulinowe; 2. toksyny laseczki zgorzeli gazowej; 3. konotoksyna; 4. rycyna; 5. saksytoksyna; 6. toksyna Shiga; 7. toksyny gronkowca złocistego; 8. tetrodotoksyna;

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/85

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

9.* verotoksyna; 10. microcystin (Cyanginosin); 12. abryn; 13. toksyna cholery; 15. toksyna T-2; 16. toksyna HT-2; Uwaga: pozycja I.1A.053.d. nie obejmuje zakazem toksyn otulinowych ani konotoksyn w postaci wyrobów spełniających wszystkie niżej wymienione kryteria: 1. są formułami farmaceutycznymi przeznaczonymi dla ludzi do przywracania zdrowia chorym ludziom; 2. są opakowane do rozprowadzania jako wyroby lecznicze; 3. są dopuszczone przez władze państwowe do obrotu jako wyroby lecznicze. Uwaga: pozycja I.1A.053 nie obejmuje zakazem „szczepionek” ani „immunotoksyn”. I.1A.054 ex 1C352* (1C352.a.1-15 oraz 1C352.b.1) Zwierzęce czynniki chorobotwórcze, takie jak: a.* wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał włącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, takie jak: 1. wirus afrykańskiego pomoru świń; 2. ptasie wirusy grypy, które są: a. niescharakteryzowane; lub b. określone w dyrektywie 92/40/WE (Dz.U. L 16 z 23.1.1992, str. 19) jako posiadające wysokie właściwości chorobotwórcze, w tym: 1. wirusy typu A o wartości IVPI, (wskaźnik dożylnej chorobotwórczości) dla sześciotygodniowych kurcząt, powyżej 1,2; lub 2. wirusy typu A o podtypie H5 lub H7, dla których sekwencjonowanie nukleotydów wykazało występowanie licznych aminokwasów zasadowych w miejscach rozszczepienia hemaglutyniny; 3. wirus choroby niebieskiego języka; 4. wirus pryszczycy; 5. wirus ospy koziej; 6. wirus opryszczki świń (choroba Aujeszky’ego); 7. wirus pomoru świń (wirus cholery Hoga); 8. wirus Lyssa; 9. wirus rzekomego pomoru drobiu (wirus z Newcastle); 10. wirus pomoru przeżuwaczy; 11. enterowirus świński, typ 9 (wirus choroby pęcherzykowej u świń); 12. wirus zarazy bydlęcej; 13. wirus ospy owczej; 14. wirus choroby cieszyńskiej; 15. wirus pęcherzykowego zapalenia jamy gębowej;

L 35/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

b.* następujące drobnoustroje z rodzaju mykoplazmy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał włącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony kulturami z tego rodzaju: 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.