Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 25

Strona 25 z 51

1A.006. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” wyrobów wyszczególnionych w pozycji od I.1A.007 do I.1A.009, lub od I.1A.011 do I.1A.013. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do badania obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego/podczerwonego oraz śladów akustycznych. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” wyrobów wyszczególnionych w pozycji I.1A.014. „Technologia”, stosownie do uwagi ogólnej do technologii, do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu lub materiałów wyszczególnionych w pozycjach od I.1A.006 do I.1A.053, I.1A.055 lub I.1A.057. „Technologia”, stosownie do uwagi ogólnej do technologii, do „użytkowania” wyrobów wyszczególnionych w pozycjach I.1A.001, od I.1A.006 do I.1A.013, I.1A.026, I.1A.028, od I.1A.029 do I.1A.032, I.1B.002 lub I.1B.003. „Technologia”, stosownie do uwagi ogólnej do technologii, do „rozwoju” „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach I.1B.001 do I.1B.003. „Technologia” do regulacji temperatur, ciśnień lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w przypadku wykorzystania do „produkcji” „kompozytów” lub „kompozytów częściowo przetworzonych”. „Technologia” związana z „produkcją” pirolitycznie wytwarzanych materiałów, formowanych za pomocą form, walcowania trzpieniowego lub innego podłoża z gazów prekursorowych, ulegających rozkładowi w temperaturach od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) przy ciśnieniach od 130 Pa do 20 kPa. Uwaga: pozycja I.1B.009 obejmuje „technologię” do łączenia gazów prekursorowych, wartości natężeń przepływu, harmonogramy oraz parametry sterowania procesem.

I.1B.004 I.1B.005 I.1B.006

1D201 1E001 1E101

I.1B.007 I.1B.008 I.1B.009

ex 1E102 1E103 1E104

I.1B.010 I.1B.011 I.1B.012

ex 1E201 1E202 1E203

„Technologia”, stosownie do uwagi ogólnej do technologii, do „użytkowania” wyrobów wyszczególnionych w pozycjach I.1A.002 do I.1A.005, I.1A.014 do I.1A.023, I.1A.024.b., od I.1A.033 do I.1A.051, lub I.1B.004. „Technologia”, stosownie do uwagi ogólnej do technologii, do „rozwoju” lub „produkcji” wyrobów wyszczególnionych w pozycjach I.1A.002 do I.1A.005. „Technologia”, stosownie do uwagi ogólnej do technologii, do „rozwoju” „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycji I.1B.004.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/89

I.2 PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW I.2A Towary

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Nr

Opis

I.2A.001

ex 2A001*

Łożyska, zespoły łożysk oraz ich części składowe: Uwaga: pozycja I.2A.001 nie obejmuje zakazem kulek o tolerancji, określanej przez producenta zgodnie z normą ISO 3290, klasy 5 lub gorszej. łożyska kulkowe o tolerancjach, określonych przez producenta zgodnie z normą ISO 492, 2 klasy tolerancji (lub normą ANSI/ABMA Std 20 – klasa tolerancji ABEC 9 lub RBEC 97, albo według innych narodowych odpowiedników) lub lepszej, posiadające wszystkie następujące właściwości: a. średnica pierścienia wewnętrznego między 12 a 50 mm; b. zewnętrzna średnica pierścienia zewnętrznego między 25 a 100 mm; oraz c. szerokość między 10 a 20 mm.

I.2A.002

2A225

Tygle, wykonane z materiałów odpornych na płynne aktynowce, takie jak: a. tygle posiadające obydwie z następujących cech charakterystycznych: 1. pojemność od 150 cm3 do 8 000 cm3; oraz 2. wykonane z jednego z następujących materiałów lub nim powlekane, o czystości wagowej materiału 98 % lub większej: a. fluorek wapniowy (CaF2); b. cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrO3); c. siarczek ceru (Ce2S3); d. tlenek erbowy (erbia) (Er2O3); e. tlenek hafnowy (hafnia) (HfO2); f. tlenek magnezowy (MgO); g.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.