Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2008-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 26

Strona 26 z 51

azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (około 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W); h. tlenek itrowy (itria) (Y2O3); lub i. tlenek cyrkonowy (cyrkonia) (ZrO2); b. tygle posiadające obydwie z następujących cech charakterystycznych: 1. pojemność od 50 cm3 do 2 000 cm3; oraz 2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czystości wagowej tantalu 99,9 % lub większej; c. tygle posiadające wszystkie z następujących cech charakterystycznych: 1. pojemność od 50 cm3 do 2 000 cm3; 2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czystości wagowej tantalu 98 % lub większej; oraz 3. powlekane węglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu, lub jakąkolwiek ich kombinacją

L 35/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2008

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.003

2A226

Zawory posiadające wszystkie z następujących cech charakterystycznych: a. „wymiar nominalny” 5 mm lub większy; b. wyposażone w uszczelnienia mieszkowe; oraz c. w całości wykonane lub pokryte aluminium, stopem aluminium, niklem lub stopem niklu zawierającym wagowo 60 % lub więcej niklu. Uwaga techniczna: dla zaworów o różnych średnicach otworu wlotowego i wylotowego pojęcie „wymiar nominalny” w pozycji I.2A.003 odnosi się do najmniejszych średnic.

I.2A.004

ex 2B001.a*, 2B001.d

Obrabiarki, oraz ich różne kombinacje, do skrawania (albo cięcia) metali, materiałów ceramicznych lub „kompozytów”, które, według danych technicznych producenta, mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do „sterowania numerycznego”, oraz specjalnie do nich zaprojektowane komponenty, w tym: UWAGA: zob. także poz. I.2A.016. Uwaga 1: pozycja I.2A.004 nie obejmuje zakazem obrabiarek do specjalizowanych zastosowań ograniczonych do wytwarzania kół zębatych. Uwaga 2: pozycja I.2A.004 nie obejmuje zakazem obrabiarek do specjalizowanych zastosowań ograniczonych do wytwarzania dowolnych z następujących części: a. wałów korbowych i rozrządowych; b. narzędzi lub noży do obrabiarek; c. ślimaków do wytłaczarek; Uwaga 3: obrabiarki posiadające, co najmniej dwie z trzech następujących zdolności: toczenia, frezowania lub szlifowania (np. tokarka ze zdolnością do frezowania), muszą być oszacowane stosownie odpowiednio do każdej pozycji I.2A.004.a i I.2A.016. a.* tokarki do maszyn zdolnych do obrabiania średnic powyżej 35 mm, posiadające wszystkie z następujących cech charakterystycznych: 1. dokładność ustalania położenia, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważną normą narodową, mierzona wzdłuż dowolnej osi liniowej; oraz 2. dwie lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”; Uwaga 1: pozycja I.2A.004.a. nie obejmuje zakazem tokarek specjalnie zaprojektowanych do wytwarzania soczewek kontaktowych posiadających wszystkie niżej wymienione cechy charakterystyczne: 1. sterowanie obrabiarką ograniczone do używania oprogramowania optycznego do częściowego programowania wprowadzania danych; oraz 2. brak uchwytów próżniowych. Uwaga 2: pozycja I.2A.004.a nie obejmuje zakazem tokarek (Swiss–Turn), ograniczonych do obrabiania tylko prętów podawanych, jeśli maksymalna średnica prętu jest równa lub mniejsza niż 42 mm i w których nie istnieje możliwość mocowania uchwytami. Maszyny mogą być zdolne do wiercenia i/lub frezowania części o średnicy mniejszej niż 42 mm. d. obrabiarki elektroerozyjne (EDM), niedrutowe, z dwiema lub większą liczbą osi obrotowych równocześnie koordynowanych w celu „sterowania kształtowego”.

9.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/91

Nr

Stosowna(-e) pozycja(-e) z załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1183/2007

Opis

I.2A.005

ex 2B006.b*

Systemy, sprzęt oraz „zespoły elektroniczne” do kontroli wymiarowej lub pomiarów, takie jak: b.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 35 POZ 57 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 1 z 20089.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.